ERP voor installatiebedrijven - ERPsystemen.nl

ERP software voor installateurs en installatiebedrijven

  • ERP software voor bedrijven in de installatiebranche
  • Maak kennis met oplossingen en leveranciers
  • Lees meer over selectie en implementatie: ERP kennisbank

ERP voor de installatiebranche richt zich op installatiebedrijven, technische dienstverleners en bedrijven voor technisch onderhoud en service. Kenmerkend voor de software is dat deze speciaal is afgestemd op de werkprocessen waarmee bedrijven in deze branche te maken krijgen. Dat specialisme maakt de software relatief eenvoudig te implementeren. Bovendien kunnen medewerkers er snel mee overweg. ERP software voor installateurs integreert de automatisering van onder andere administratie, relatiebeheer, inkoop, verkoop, facturering, planning, voorraad en personeel.
 

Ontwikkelingen en oplossingen

Bedrijven in de installatiebranche en bedrijven in het technisch onderhoud en service zijn de laatste jaren geconfronteerd met de noodzaak van verdere digitalisering. Het grote personeelstekort, de sterk toegenomen belangstelling voor energietransitie, stijging van inkoopkosten en dalende marges vragen veel inspanningen om bedrijfsprocessen effectief en efficiënt aan te sturen. ERP software voor installateurs en servicebedrijven is hiervoor ontwikkeld. Het automatiseert enerzijds projectmatige activiteiten, zoals de bouw van nieuwe installaties, en anderzijds serviceactiviteiten, zoals het onderhoud van deze installaties. De hier genoemde ERP leveranciers hebben hier softwareoplossingen voor. Zij kunnen u informeren over de specifieke kenmerken en voordelen van ERP software voor installateurs en technische dienstverleners.

Specialisten in ERP voor installatiebedrijven

Bekijk meer ERP software voor installatiebedrijven op ICTleveranciers.nl

Kenmerken en toepassingen

ERP software voor installatiebedrijven is onder andere ingericht op het projectmatige karakter van de werkzaamheden in de installatiebranche, ongeacht of u gespecialiseerd bent in elektra, verwarming, verlichting, sanitair of energieoplossingen. Kenmerkend voor deze software is dat alle bedrijfsprocessen die bij installatiebedrijven voorkomen geautomatiseerd kunnen worden vanuit één centraal geïntegreerd systeem. Dat betekent dat niet alleen de financiële administratie, inkoop en verkoop op orde kunnen zijn, maar dat dit ook geldt voor bijvoorbeeld calculaties, project management, projectplanning, artikelbeheer, voorraadbeheer, magazijnbeheer, kostenrapportage, urenverantwoording, nacalculatie en facturatie.

Integraal calculeren gaat sneller en beter, waardoor ook broncalculaties, staartbladen, recepten, tellijsten en nacalculaties nauwkeuriger zijn. Dat geldt ook voor het maken of aanpassen van bestekken. De planning voor mensen en materialen worden betrouwbaarder, inzichtelijker en beter te communiceren met de betrokkenen. Communicatie hierover kan eenvoudiger verlopen via apps. Daarnaast zijn servicetaken en onderhoudswerkzaamheden beter te plannen, mede omdat servicecontracten beter te registreren zijn.

Commercieel zijn de voordelen merkbaar doordat verkopers, account managers en sales managers actueler inzicht krijgen in de verschillende fases van het verkoopproces en zo effectiever kunnen werken aan goede klantrelaties. Bovendien kunnen bestekken en projecten in het klantcontact beter onderbouwd worden.

 
 
ERP software voor installateurs en installatiebedrijven
 
 

ERP in de installatiebranche

Wie mee wil komen in de bouw, utiliteit en infrastructurele voorzieningen moet aan allerlei zwaarwegende verplichtingen kunnen voldoen en zo efficiënt mogelijk met vakmensen, middelen, informatie en materialen omgaan. In de installatiebranche kent u dit fenomeen. Door de schaarste aan vakmensen en de grote hoeveelheid werk, staat ook de installatiebranche onder druk. De installatiebedrijven die zich de afgelopen jaren hebben toegelegd op het inzetten van ICT oplossingen voor het ondersteunen van hun bedrijfsprocessen, hebben het over het algemeen gemakkelijker om die processen effectief uit te kunnen voeren. ERP software voor installatiebedrijven is zo’n effectieve en efficiënte oplossing. Dankzij deze bedrijfssoftware kunnen installateurs sneller en beter voldoen aan de belangrijkste eisen uit de markt: flexibel, kosteneffectief, snel, kwalitatief hoogwaardig en tijdige levering.

Kwaliteit

Die hoge eisen aan kwaliteit en efficiency hebben impact op uw hele organisatie, van hoog tot laag. U moet snel en scherp kunnen calculeren. Zonder goede marge is uw bedrijf ten dode opgeschreven. U moet kwaliteit leveren en op tijd, anders bent u weer veel tijd en geld kwijt met herstelwerkzaamheden of claims. Daar zit niemand op te wachten. ERP systemen voor installateurs helpen u hierbij. Moderne, flexibele en specifiek voor uw branche ontwikkelde software, helemaal toegespitst op een dynamische projectomgeving. Tevens biedt deze ERP software een naadloze integratie met het uniforme artikelbestand voor de installatiebranche (2BA).

Optimale bedrijfsvoering

Veel installatiewerk wordt uitgevoerd in de nieuwbouw, de renovatie en het onderhoud van woningen, utiliteitsgebouwen en infrastructurele werken. Het bewaken van deze projecten en ondersteunen van bedrijfsprocessen is van wezenlijk belang voor de installatiesector. Het maakt niet alleen dat u een betrouwbare partner bent, maar tevens in staat bent kwaliteit te leveren tegen de juiste randvoorwaarden. Goede ERP software biedt daarin de helpende hand. En het voordeel van het werken met specifiek op installateurs afgestemde ERP software is, dat u, naast algemene inzichten, ook zaken aan het licht krijgt die juist zo typerend voor uw markt zijn. Het stelt u in staat tot optimale bedrijfsvoering, bewaking van projecten, processen en budgetten en dat tegen aanzienlijk minder administratieve last.

 
 
ERP software voor bedrijven in de installatiebranche
 
 

Standaard ERP of meer

ERP software voor de installatiebranche is tegenwoordig beschikbaar voor kleine installateurs en grote installatiebedrijven met bijvoorbeeld meerdere werkmaatschappijen. Daarvoor geldt bijvoorbeeld dat monteurs ook regelmatig op projecten van zusterbedrijven werkzaam zijn. Tijdens het boeken van de weekstaten wordt hierbij automatisch rekening gehouden. Uitbreiden met speciale modules die de ERP software nog beter geschikt maken voor uw activiteiten in de installatiebranche zijn bijna altijd beschikbaar.

Functionaliteit ERP software

ERP systemen voor installatiebedrijven voorzien in een integratie met alle denkbare disciplines binnen het primaire bedrijfsproces, zoals CRM, voorcalculatie, werkvoorbereiding, planning, inkoop en logistiek, projectadministratie, service management, facturering en financiële administratie. Daarnaast zijn er volledige ondersteuning van het werken met uniforme artikelbestanden en een automatische koppeling vanuit voorcalculatie naar materiaalstaat werkbegroting, inkoopbestellingen en project budgettering.

Doorlopend inzicht

Alle project gerelateerde documenten, zoals calculaties, tekeningen, bestekken of offertes, worden opgeslagen in een digitaal projectdossier en geeft alle betrokkenen op elk gewenst moment het juiste inzicht. Iets wat in de installatiebranche vaker voorkomt is dat werk dat deels nog in uitvoering is een groot beslag legt op de liquide middelen. Daarvoor biedt ERP software voor installateurs flexibele mogelijkheden voor financiële resultaatneming uit onderhanden werk. Dat geeft de onderneming weer lucht op gezette tijden. Uiteraard hoort een uitgebreide rapportage, contracten- en servicemodule en zelf te bepalen documentopmaak tot de standaard uitrusting voor deze branche. Net als een uitgebreide financiële administratie. Adequate ERP software voor installatiebedrijven geeft u weer grip op de bedrijfsvoering en stelt u in staat tot kostenbeheersing en kwaliteitsmanagement.

ERP informatie

Installateurs en installatiebedrijven die zich oriënteren op nieuwe ERP software komen voor veel keuzes te staan. Adviseurs en leveranciers staan in de rij om u verder te helpen. Helaas is dat niet altijd met de onafhankelijkheid die u nodig heeft om tot de beste keuzes te komen. Om die reden publiceert het ICT informatiecentrum in boeken, whitepapers, checklists en de gratis ERP box de belangrijkste informatie over de selectie, implementatie en toepassing van ERP software. Een overzicht daarvan vindt u via de ERP kennisbank.

Lees meer
Alles over het ERP software project (ERP box)
ERP software, 12 belangrijke adviezen over selectie en implementatie
ERP software selectie – De belangrijkste tips en adviezen over ERP selectie (gratis download)