ERP voor installatiebedrijven - ERPsystemen.nl

ERP voor installatiebedrijven en installateurs

Steeds vaker wordt een ERP pakket verder ontwikkeld voor een specifieke branche of toepassing. Voor de installatiebranche is dat niet anders. Als installatiebedrijf of installateur heeft u inmiddels de keuze uit diverse ERP oplossingen, waarvan de functionaliteit is gericht op de bedrijfsprocessen waarmee de installatiebranche te maken heeft. In dit artikel worden de bijzonderheden van deze ERP software verder toegelicht.

Welk ERP past bij uw branche?

ERP in de installatiebranche

Wie mee wil komen in de bouw, utiliteit en infrastructurele voorzieningen moet aan allerlei zwaarwegende verplichtingen kunnen voldoen en zo efficiënt mogelijk met grondstoffen mensen, middelen en informatie omgaan. In de installatiebranche kennen ze dat fenomeen. Sterker nog, die zijn grotendeels actief in genoemde markten en staan al een tijdlang behoorlijk onder druk. Iedereen kent inmiddels de malaise in (onder meer) de bouw. Deze markt krabbelt weliswaar langzaam weer uit het dal, maar juist diegenen die zich hebben toegelegd op het inzetten van hulpmiddelen die hen de juiste inzichten verschaffen, nemen direct de koppositie in.

Wie helpt u verder?
ERP voor installatiebedrijven en installateurs wordt geleverd door:

Niet redactioneel

ERP software voor installatiebedrijven is zo’n effectief en efficiënt hulpmiddel, waarbij de gebruiker alle gewenste inzichten verkrijgt. Die kan dus daarmee voldoen aan de belangrijkste eisen uit de markt: flexibel, kosteneffectief, snel, kwalitatief hoogwaardig en adequate (en tijdige) levering.

Kwaliteit

Die hoge eisen aan kwaliteit en efficiency hebben impact op uw hele organisatie, van hoog tot laag. U moet snel en scherp kunnen calculeren. Zonder goede marge is uw bedrijf ten dode opgeschreven. U moet kwaliteit leveren en op tijd, anders bent u weer veel tijd en geld kwijt met herstelwerkzaamheden of claims. Daar zit niemand op te wachten. ERP systemen voor Installateurs helpen u hierbij. Moderne, flexibele en specifiek voor uw branche ontwikkelde software, helemaal toegespitst op een dynamische projectomgeving. Tevens biedt deze ERP software een naadloze integratie met het uniforme artikelbestand voor de installatiebranche (2BA).

Optimale bedrijfsvoering

Veel installatiewerk wordt uitgevoerd in de nieuwbouw, de renovatie en het onderhoud van woningen, utiliteitsgebouwen en infrastructurele werken. Het bewaken van deze projecten en ondersteunen van bedrijfsprocessen is van wezenlijk belang voor de installatiesector. Het maakt niet alleen dat u een betrouwbare partner bent, maar tevens in staat bent kwaliteit te leveren tegen de juiste randvoorwaarden. Goede ERP software biedt daarin de helpende hand. En het voordeel van het werken met specifiek op installateurs afgestemde ERP software is, dat u, naast algemene inzichten, ook zaken aan het licht krijgt die juist zo typerend voor uw markt zijn. Het stelt u in staat tot optimale bedrijfsvoering, bewaking van projecten, processen en budgetten en dat tegen aanzienlijk minder administratieve last.

Standaard ERP of meer

ERP software voor de installatiebranche is tegenwoordig beschikbaar in een standaardversie of een meer uitgebreide versie, bedoeld voor installateurs met meerdere werkmaatschappijen. Daarvoor geldt bijvoorbeeld dat monteurs ook regelmatig op projecten van zusterbedrijven werkzaam zijn.

Tijdens het boeken van de weekstaten wordt hierbij automatisch rekening gehouden. Daarnaast beschikt de uitgebreide versie over een overkoepelend relatie- en artikelbestand. Zowel de standaard- als de uitgebreide uitvoering geeft u de mogelijkheid te kiezen uit diverse uitbreidingen; u koopt dus alleen die modules die voor uw bedrijf van toepassing zijn.

Functionaliteit ERP software

ERP systemen voor installatiebedrijven voorzien in een integratie met alle denkbare disciplines binnen het primaire bedrijfsproces: (CRM, voorcalculatie, werkvoorbereiding, planning, inkoop en logistiek, projectadministratie, service management, facturering, financiële administratie). Daarnaast is er, zoals al gezegd, een volledige ondersteuning van het werken met het Uniform Artikelbestand (2BA), een CRM module die integreert met MS Office, een automatische koppeling vanuit voorcalculatie naar materiaalstaat werkbegroting, inkoopbestellingen en project budgettering.

Alle project gerelateerde documenten, foto’s, tekeningen etc, worden opgeslagen in een digitaal projectdossier en geeft alle betrokkenen op elk gewenst moment het juiste inzicht. Iets wat in de installatiebranche vaker voorkomt is dat werk dat deels nog in uitvoering is een groot beslag legt op de liquide middelen. Daarvoor biedt ERP software voor installateurs flexibele mogelijkheden voor financiële resultaatneming uit onderhanden werk. Dat geeft de onderneming weer lucht op gezette tijden. Uiteraard hoort een uitgebreide rapportage, contracten- en servicemodule en zelf te bepalen documentopmaak tot de standaard uitrusting voor deze branche. Net als een uitgebreide financiële administratie. Gaat het om een uitgebreide versie van de ERP software dan is er een integrale werkmaatschappij structuur beschikbaar binnen de database, speciaal voor bedrijven met meerdere besloten vennootschappen, inclusief centraal artikel- en relatiebestand.

Modules

Het toevoegen van andere standaard modules en opties, zoals: vaste activa, rekening courant, management assistent, document management, salaris- en personeelsinformatie zijn standaard aanwezig. Als u zoekt naar een oplossing die u voor de toekomst veilig naar een volgend niveau kan loodsen, bent u helemaal goed op weg; de oplossing is volledig schaalbaar in zowel aantal administraties als in aantallen gebruikers. Adequate ERP software voor installatiebedrijven geeft u weer grip op de bedrijfsvoering en stelt u in staat tot kostenbeheersing en kwaliteitsmanagement.

ERP informatie

Installateurs en installatiebedrijven die zich oriënteren op nieuwe ERP software komen voor veel keuzes te staan. Adviseurs en leveranciers staan in de rij om u verder te helpen. Helaas is dat niet altijd met de onafhankelijkheid die u nodig heeft om tot de beste keuzes te komen. Om die reden publiceert het ICT informatiecentrum in boeken, whitepapers, checklists en de gratis ERP box de belangrijkste informatie over de selectie, implementatie en toepassing van ERP software. Voor u als organisatie in de installatiebranche is deze informatie over ERP software gratis beschikbaar via deze website. Lees meer tips, adviezen en ervaringen in de ERP box.


Lees ook dit over ERP software
Alles over het ERP software project (ERP box)
Meest gemaakte fouten bij ERP selectie (whitepaper)
Waarom IT projecten mislukken (gratis e-boek)