ERP advies | ICT informatiecentrum – ERPsystemen.nl

ERP advies

  • Wanneer is ERP advies nodig en wat zijn de voordelen daarvan?
  • Hoe kiest u een adviseur of consultant?
  • Gebruik de ERP box als u een oplossing of leverancier zoekt.

ERP projecten zijn meestal complex en omvangrijk, omdat deze meerdere facetten van uw bedrijfsvoering betreffen. Daarnaast hebben beslissingen die u nu neemt over ERP software grote invloed op het toekomstige gebruik ervan. Veel ERP projecten mislukken, omdat er binnen de organisatie te weinig ervaring mee is en te vaak wordt voortgegaan op bestaande implementaties. Met deskundig ERP advies en voldoende eigen inzichten en informatie kunt u deze problemen tijdig herkennen en voorkomen.

Wat is ERP advies?

In ERP projecten moeten er veel keuzes gemaakt worden die een grote impact hebben op het toekomstig functioneren van de software. Daarbij gaat het niet alleen om de ERP software zelf of de aanbieders of leverancier ervan. Nog belangrijker is het om te bepalen wat u precies zoekt, hoe uw toekomstige bedrijfsprocessen eruit zien en wat de mogelijkheden van nieuwe software voor u zijn. Ook de keuze tussen ERP in de cloud of on premise heeft grote gevolgen voor uw project en vereist een goed onderbouwd besluit.

Zo pakt u uw ERP project aan
ERP project starten?
Lees deze adviezen!

Hulp bij beslissingen

Niet alleen de selectiefase is een periode waarin u veel beslissingen moet nemen. Ook tijdens de implementatie komt u dagelijks voor keuzes te staan, die de werking van uw oplossing gaan bepalen. ERP advies helpt u bij het maken van die keuzes. Een goede ERP adviseur of consultant levert u de kennis die u zelf niet heeft en zorgt er met zijn of haar specifieke expertise voor dat uw softwareproject succesvoller verloopt. Hij of zij stelt de vragen waarop een antwoord nodig is en herkent de situaties die om een tijdige oplossing vragen.

Mislukkingen voorkomen

Veel ERP projecten verlopen niet succesvol. De algemene aanname is dat circa de helft van alle ERP implementaties in meer of mindere mate mislukken en niet het gewenste resultaat opleveren. Opvallend genoeg gaat het vaak mis bij organisaties die al jaren gebruik maken van ERP software. In veel gevallen denken zij vooraf precies te weten wat zij nodig hebben en zoeken zij naar nieuwe software die een nieuwe versie gaat worden van de oude. Hierdoor wordt een kans gemist met nieuwe technologie bestaande processen te verbeteren, hetgeen in het boek ‘Komt een CEO bij de IT dokter’ van het ICT informatiecentrum (gratis als onderdeel van de ERP box) wordt omschreven als ‘oud denken’.

Overschatting van de eigen kennis leidt tot veel problemen, waarvan de meeste pas zichtbaar worden als de ERP implementatie al bezig is en dus onomkeerbaar. In het bovengenoemde boek leest u wat hier de oorzaken van zijn, hoe u de symptomen van potentiële mislukkingen tijdig herkent, welk ERP advies u ter voorkoming daarvan nodig heeft en wat u moet doen om nog tijdig in te kunnen grijpen.

Extern advies

ERP advies van een ervaren en liefst onafhankelijke specialist maakt uw project beter. Zij praten direct met u over uw project, concrete oplossingen, kansen, aanpak, verwacht resultaat, enz. Advies van een extern ERP adviseur of consultant kan gericht zijn op de business en op de software (techniek) zelf. Gaat het over de business, dan is het belangrijk dat de adviseur voldoende kennis en ervaring heeft met betrekking tot uw branche en bedrijfsprocessen. Uiteraard is deze adviseur op de hoogte van actuele ontwikkelingen, mogelijkheden, problemen waar u tegenaan kunt lopen en de oplossingen die daarvoor al bedacht zijn. Hij of zij kan u gericht vragen stellen, informeren, op ideeën brengen en oplossing aandragen. Betreft het advies de software, dan kan de adviseur u helpen met alle aspecten rond de toepassing en implementatie daarvan.

Onafhankelijk advies

Een ERP leverancier kan u alles vertellen over de software, toepassingen, productontwikkelingen en de implementatie. Een ERP project kan niet zonder deze kennis. Voor advies en hulp hierbij bent u bij de leverancier aan het goede adres. Nadeel is echter dat u van een leverancier geen volledige onafhankelijkheid kunt verwachten. Deze houdt immers een belang bij het verkopen van software of consultancy-uren. Voor onafhankelijk advies bij de keuzes die u vanaf de oriëntatiefase tot en met de implementatiefase moet maken, moet u dus niet bij de leverancier zijn. Alleen als er geen belangen zijn, is onafhankelijk advies mogelijk. Lees hier hoe u een onafhankelijke adviseur kunt vinden.

Welke ERP oplossing heeft u nodig?

Welke adviezen en hulp heeft u nodig?

Het ICT informatiecentrum biedt twee manieren om u voor advies en hulp met de juiste adviseurs en specialisten in contact te brengen. Daarbij zijn wij onafhankelijk en hebben wij er geen belang bij of u met één of meerdere van hen uiteindelijk zaken doet. Die keuze is aan u.

ERP OPLOSSING

Weet u nog niet welke ERP oplossing u nodig heeft, dan vindt u de juiste specialisten via de ERP box. Zij adviseren u over eigenschappen, ontwikkelingen, mogelijkheden en toepassingen.
 
Gratis ERP box

ERP ADVIES

Zoekt u begeleiding in uw project, hulp bij het selecteren of een klankbord, dan helpt onafhankelijk advies u verder.
 
 
Onafhankelijk ERP advies


het beste boek over IT projecten
Nieuw ERP project?
Lees dit boek!