Top 10 ERP adviezen | ICT informatiecentrum – ERPsystemen.nl

Top 10 ERP adviezen

De belangrijkste ERP adviezen voordat u uw ERP project start

Tips en adviezen over het selecteren van ERP software, de keuze van een leverancier of het uitvoeren van uw ERP project zijn enorm logisch. En toch worden deze logische aspecten van het selectie- en implementatietraject van een ERP oplossing onnodig vaak ‘vergeten’ of over het hoofd gezien. Lees hier hoe u zich kunt wapenen tegen foute keuzes, hoe u de valkuilen vermijdt, hoe u tijdig de blinde vlekken in uw keuzeproces ontdekt en hoe u zich verzekert van een zo goed mogelijk selectietraject.

ERP box

Oriënteert u zich op ERP software
of start u met de selectie?

Bekijk ERP box

Voordat u uw ERP project start

Dat het mis kan gaan met een ERP project staat vast. Daarvoor zijn er te veel voorbeelden van mislukte projecten, niet goed werkende oplossingen en implementaties die qua tijd en budget volledig uit de hand gelopen zijn. Als u dat niet wilt en de kans dat uw project mislukt zo klein mogelijk wilt houden, is het goed om vooraf bewust te zijn van deze belangrijke, uitgangspunten:

  • U kunt niet alles weten. Uw eigen kennis over ERP software is waarschijnlijk onvoldoende en niet actueel.
  • ERP specialisten weten altijd meer dan u. U leert altijd van hun visie en adviezen.
  • Iedereen die u over uw ERP project spreekt, heeft zijn eigen belang.
  • Bezuinig niet op uw ERP project. Kwaliteit heeft zijn prijs, maar betaalt zich terug.
  • Vermijd de valkuilen en grijp de kansen. U maakt een keuze voor jaren.

Zo pakt u uw ERP project aan
ERP project starten?
Lees deze adviezen!

Top 10 adviezen over ERP selectie

Hieronder vindt u de verkorte versie van de ERP adviezen. De toelichting op deze adviezen, aangevuld met andere praktische informatie over ERP selectie leest u in het kennisdocument ‘ERP software, 12 belangrijke adviezen over selectie en implementatie’ dat u op deze pagina kunt downloaden.

1. Ken alle criteria waarop u ERP software beoordeelt
Om ERP software te kunnen beoordelen, zijn er veel onderliggende criteria. Zorg ervoor dat u al deze criteria kent.

2. Neem beslissingen zelf; uw adviseurs hebben ook hun belangen
Neem zelf de beslissingen bij de selectie van ERP software en begrijp waarom u deze maakt. Doorzie de belangen of voorkeuren van uw adviseurs.

3. Bij twijfel of onduidelijkheden: beslis niet
Begrijp de keuzes die u maakt, ken alle afwegingen en argumenten. Stel uw besluit uit, zolang u niet voldoende weet.

4. Stroomlijn eerst uw bedrijfsprocessen
Zorg eerst dat uw bedrijfsprocessen en organisatie volledig op orde zijn. Eerst organiseren, dan automatiseren.

5. Gebruik de beschikbare kennis
Leer vooraf alle valkuilen kennen, evenals de succesfactoren. Gebruik de media van het ICT informatiecentrum.

6. Verspil uw tijd niet aan ‘gratis selecties’ en vergelijkers
Doorzie de commerciële belangen van partijen die u een ‘gratis selectie’ aanbieden. Verwacht van hen geen onafhankelijkheid.

7. Oriënteer u breder dan wat u al kent
Laat bestaande standpunten niet leidend zijn bij ERP selectie. Sta open voor verandering en vernieuwing en pas uw bedrijfsprocessen aan op de mogelijkheden van de nieuwe software.

8. Kies een oplossing vanuit een toekomstvisie voor uw organisatie
Formuleer hoe uw organisatie, uw producten en markt er over drie tot zes jaar uit zien. Pas uw keuzes daarop aan.

9. Spreek specialisten
Maak gebruik van de specialisten die dagelijks bij ERP projecten betrokken zijn. Dat verrijkt uw kennis en zorgt voor betere keuzes.

10. Ken de juridische implicaties van een ERP project
Ken alle wederzijdse rechten en plichten en leg deze tijdig vast. Bouw juridische zekerheden vooraf in.

Meer informatie

Alles over ERP software selectie – ERP box
Waarom IT projecten mislukken – gratis e-boek