Wat is ERP | Definitie ERP software – ERPsystemen.nl

Wat is ERP?

  • Definitie, eigenschappen en toepassingen van ERP software
  • Ontwikkelingen, voordelen en selectie van ERP software
  • Gebruik bij de selectie van ERP software de gratis ERP box

ERP is de afkorting van enterprise resource planning. Het heeft als doel de productiviteit van organisaties te maximaliseren, kosten te beheersen en de klantgerichtheid te vergroten. Om dit te bereiken wordt de automatisering van administratieve, financiële, commerciële en logistieke processen ondergebracht in één bedrijfsbrede softwareoplossing: het ERP systeem. ERP software is toepasbaar voor vrijwel alle typen organisaties, van groot tot klein en van producerend tot dienstverlenend.
 

Oriënteert u zich op ERP software
of start u met de selectie?

Bekijk ERP box

ERP box


 

Eigenschappen van ERP software

Een ERP systeem bestaat uit verschillende onderdelen voor verschillende bedrijfsprocessen, zoals boekhouding, inkoop, planning, productie, logistiek en relatiebeheer. Het systeem integreert alle gegevens die met deze bedrijfsprocessen te maken hebben in één centrale database. Daardoor hebben de verschillende bedrijfsonderdelen via hetzelfde systeem complete en actuele informatie voorhanden. Alternatief is dat voor elke proces aparte softwareoplossingen met eigen databases nodig zijn. Wanneer deze systemen niet met elkaar kunnen communiceren, ontstaan informatie-eilanden. Met een ERP systeem beschikt u over een integrale bron van data om inzicht te krijgen in de samenhang tussen processen. Het is daardoor doorlopend duidelijk welke orders uitstaan, wat de capaciteit is om ze uit te voeren of de voorraadniveaus voldoende zijn en wat de status van een levering is. Meer over de eigenschappen van ERP software.

Ontwikkelingen

Het aantal aanbieders van ERP systemen is groot. Om het verschil te maken verbeteren en vergroten aanbieders de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van hun software doorlopend. Cloudoplossingen hebben bijna volledig de plaats ingenomen van lokaal geïnstalleerde software (on premise). Met ERP in de cloud hoeft u niet te investeren in eigen hardware en de aanschaf van de software. Hierdoor maakt ook het MKB steeds vaker gebruik van ERP software. Ook de modulaire opzet van ERP software speelt een rol, omdat u daardoor alleen de softwarecomponenten gebruikt en betaalt waaraan u werkelijk behoefte heeft.

Grote veranderingen en vernieuwingen zijn er de laatste jaren vooral geweest voor ERP toepassingen in de maakindustrie, bij handelsbedrijven en in de logistiek. In deze sectoren speelt digitalisering momenteel een belangrijke rol. Smart industry en het steeds grotere belang van het optimaal beheren van de supply chain zijn hierbij belangrijke factoren. Bedrijven die niet in deze ontwikkeling meegaan en met een verouderd ERP systeem blijven werken, worden momenteel snel ingehaald door de concurrentie of nieuwe disruptieve bedrijven. Meer over ontwikkelingen in ERP

Toepassingen van ERP software

ERP software kan worden toegepast in praktisch iedere organisatie, zowel groot als klein en in alle sectoren. Naast generieke ERP systemen zijn er ook veel branchespecifieke systemen verkrijgbaar. ERP oplossingen kunnen worden toegepast in de gehele organisatie, voor zowel administratieve, financiële, logistieke als commerciële functies. Vaak zijn koppelingen met andere systemen nodig. Voor de uitwisseling van data kunnen dan extra oplossingen nodig zijn, die in de meeste gevallen ook standaard zijn. Door de grote eigen flexibiliteit en de eenvoudige manier waarop koppelingen met andere systemen mogelijk zijn hebben ERP systemen steeds meer toepassingen bij steeds meer bedrijven en organisaties. Meer over toepassingen van ERP.

Voordelen van de ERP software

Met een enterprice resource planning systeem beschikt iedere medewerker van uw bedrijf over actuele en complete informatie. Alle administratieve, financiële, commerciële en logistieke en productiegegevens worden vastgelegd in één database. Dat verkleint de kans op fouten, voorkomt misverstanden en verlaagt de voorraadkosten. Verder verbetert de samenwerking tussen afdelingen, waardoor de doorlooptijden korter worden. Daardoor bent u beter in staat om afspraken na te komen, zodat de klanttevredenheid stijgt. Bovendien krijgt uw management integraal grip op de bedrijfsprocessen en zijn beslissingen beter te onderbouwen. Daardoor kunt u de efficiency maximaliseren en flexibel inspelen op de marktontwikkelingen. Dat versterkt uw concurrentiepositie. Meer over voordelen van ERP software.

Keuze van een systeem

Er is een groot aanbod van ERP systemen en leveranciers. Veel daarvan zijn gericht op een specifieke branche, type bedrijfsproces of bepaalde bedrijfsomvang. Andere zijn generieker en moeten op maat gemaakt worden voor bepaalde toepassingen. Het is niet verstandig automatisch te kiezen voor een bekende leverancier of blind te varen op het advies van anderen. Aan een snelle online selectie heeft u evenmin veel. Goed vooronderzoek is nodig om gedetailleerd zicht te krijgen op de (on)mogelijkheden van de systemen vanuit uw bedrijfsbehoeften. Betrek ook de belangrijkste gebruikers van het systeem bij het selectietraject. Zij kennen de functionele wensen vanuit de praktijk. Daarnaast is het belangrijk om te onderzoeken welke ondersteuning de leverancier kan bieden bij de implementatie, het onderhoud en ondersteuning van eindgebruikers. Meer over ERP selectie en ERP implementatie.

Wat is ERP
Wat is ERP software?
Ontdek de mogelijkheden