ERP software voor de metaalindustrie - ERPsystemen.nl

ERP systemen voor de metaalindustrie

Ook voor de metaalsector bestaat inmiddels ERP software die specifiek is afgestemd op de bedrijfsprocessen die deze sector kenmerken. Staat u voor de keuze van nieuwe ERP software dan is dus de vraag of u kiest voor ‘algemene’ ERP software of op zoek gaat naar een op de metaalbranche gerichte oplossing.

Functie van ERP software

Als onderneming in de metaalindustrie wilt u eigenlijk op elk moment weten waar uw resultaten vandaan komen: welke machines zijn het best bezet en dus het meest rendabel? Waar wordt het meest aan verdiend? Hoeveel en welk onderhanden werk is er? Is er werk dat zou moeten worden uitbesteed? Hoeveel voorraad en welke voorraad is er? Een goed gevoel voldoet tegenwoordig niet meer: het gaat om de onderliggende cijfers die aangeven of u op de goede weg bent.

Wie helpt u verder?
ERP software voor de bouw wordt geleverd door:

Niet redactioneel

Kenmerkend voor de metaalindustrie is de specifieke wijze van verkopen, calculeren, produceren, inkopen, wel of geen voorraad houden, uitbesteden en machinebezetting. Een goed geïmplementeerd en ingericht ERP systeem voor de metaalindustrie kan u het antwoord geven op al die vragen. U krijgt antwoord op leverbetrouwbaarheid, maandresultaat, over planning en nacalculatie en biedt een volledig geïntegreerd financieel overzicht, inclusief managementoverzichten.

Betrouwbare informatievoorziening

Omdat veel mensen op u rekenen, zowel klanten als toeleveranciers, is een betrouwbare informatievoorziening cruciaal. En u rekent ook op hun: uw leverbetrouwbaarheid wordt namelijk net zo zeer bepaald door de prestaties van uw toeleveranciers en de partijen waar u het werk uitbesteedt als door uw eigen mensen en organisatie.

Met een goed ingericht ERP systeem voor de metaalindustrie kunt u snel inzichten geven. Voor uw klanten biedt het inzicht in de orderstatus, en daarmee grip op levertijden; er bestaat 100% traceerbaarheid. U weet dus op elk moment precies hoe de vork in de steel zit. De ERP software zorgt voor een volledige en betrouwbare informatievoorziening, naar alle betrokkenen.

Door een goede informatievoorziening kunt u de samenwerking met uitbesteders optimaliseren. U heeft en geeft inzicht in de verwachte orders, er is uitwisseling van documenten en tekeningen, er is een goed beargumenteerde beoordeling van betrokken partijen mogelijk op basis van geleverde prestaties omdat alle informatie voorhanden is.

Informatie uitwisselen

De (digitale en actuele) uitwisseling van informatie tussen de betrokken (keten)partners maakt het voor alle partijen makkelijker om tot het beste resultaat te komen. Het verlaagt de administratieve lasten, ook wanneer steeds kleinere series moeten worden geleverd. Normaal vergroot dat het aantal acties, maar een goed gesloten en geïnformeerde keten kan veel werk schelen. Dat maakt het sneller rendabel om aan die wensen van de klanten te voldoen. Met een ERP systeem voor de metaalindustrie is het goed mogelijk dat u als basis van een goede convertor meer ERP systemen met elkaar laat communiceren. Het volledig digitaal be- en verwerken van orders, pakbonnen en facturen scheelt typewerk en fouten en verhoogt de efficiëntie bij alle partijen.

ERP systeem biedt inzicht

Met het juiste ERP systeem voor de metaalindustrie heeft u vanaf het eerste klantcontact tot en met de uiteindelijke financiële verwerking het complete proces onder controle. Op elk gebied kunt u waar nodig direct bijsturen. En die inzichten zijn ook direct beschikbaar voor anderen die daarmee moeten werken. Ook als het gaat om inzichten en controle op de werkvloer biedt een goed ERP systeem voor metaalbedrijven belangrijke inzichten en daarmee nieuwe kansen voor efficiencyverbetering, kostenbesparing en verdere ketenintegratie. Voor de werkvloer betekent dat minder lopen van productiemedewerkers, actuele informatie, urenregistratie daar waar het werk plaatsvindt en een eind van de papieren rompslomp. Per machine is direct inzicht over de (geplande) werkzaamheden, beschikbaarheid van materialen en informatie plus een strakke voortgangsbewaking per bewerkingsstap.

Als u beschikt over al deze functies en informatie kunt u snel en tijdig processen bijsturen. Dat scheelt veel tijd, kosten en werk achteraf als iets verkeerd dreigt te lopen. Door een goede planning, uitvoering en informatievoorziening ontstaat veel meer rust in uw bedrijf. Op elk moment, over elke stap en rond elk proces weet u wat de stand van zaken is. Met behulp van een ERP software voor de metaal, afgestemd op uw branche, op uw business.

ERP informatie

Bent u als metaalbedrijf actief in de metaalsector en richt u op de aanschaf van een nieuw ERP systeem, dan komt u voor veel keuzes te staan. Adviseurs en leveranciers staan in de rij om u verder te helpen. Helaas is dat niet altijd met de onafhankelijkheid die u nodig heeft om tot de beste keuzes te komen. Om die reden publiceert het ICT informatiecentrum in boeken, whitepapers, checklists en de gratis ERP box de belangrijkste informatie over de selectie, implementatie en toepassing van ERP software. Voor u als organisatie in de metaalindustrie is deze ERP informatie gratis beschikbaar via deze website. Lees meer tips, adviezen en ervaringen in de ERP box.


Lees ook dit over ERP software
Alles over het ERP software project (ERP box)
Meest gemaakte fouten bij ERP selectie (whitepaper)
Waarom IT projecten mislukken (gratis e-boek)