ERP software voor de metaalindustrie - ERPsystemen.nl

ERP systemen voor de metaalindustrie

  • ERP software voor metaalbedrijven
  • Maak kennis met oplossingen en leveranciers
  • Lees meer over selectie en implementatie: ERP kennisbank

ERP software voor metaalbedrijven en de metaalverwerkende industrie betreft ERP oplossingen die specifiek zijn afgestemd op de bedrijfsprocessen die deze sector kenmerken. Staat u voor de keuze van nieuwe ERP software dan is dus de vraag of u kiest voor breed inzetbare ERP software of op zoek gaat naar een op de metaalindustrie gerichte oplossing. Beide zullen u moeten kunnen helpen met het verder digitaliseren van uw financiële, commerciële, logistieke en productiegerichte bedrijfsprocessen en een optimaal gebruik van data.
 

Ontwikkelingen en oplossingen

Zoals momenteel voor veel branches geldt, maakt de metaalsector een snelle ontwikkeling door. De toenemende druk om productieprocessen flexibel en efficiënt te organiseren en de klantgerichtheid te optimaliseren stelt steeds hogere eisen aan de software die de processen bestuurt. Verdere digitalisering en effectief gebruik van data zijn daarbij belangrijk. Het beste beeld op hoe zich dat vertaalt in moderne oplossingen, kunt u zien bij de hier genoemde ERP leveranciers. Zij hebben gespecialiseerde oplossingen voor uw branche.

Bekijk meer ERP software voor de metaalindustrie op ICTleveranciers.nl

ERP software voor metaalbedrijven

Als onderneming in de metaalindustrie wilt u controle houden op alle processen rond financiële administratie, verkoop, inkoop, productie en logistiek. Daarnaast wilt u op elk moment weten waar uw resultaten vandaan komen en weten welke delen van uw activiteiten goed draaien en welke niet. Om doorlopend zicht te houden op uw bedrijfsprocessen, moeten de verschillende onderdelen daarvan met elkaar in verband kunnen worden gebracht. Met ERP software doet u dat.

 
 
ERP software voor de metaalindustrie
 
 

Eigenschappen metaalindustrie

Kenmerkend voor de metaalindustrie is de specifieke wijze van verkopen, calculeren, produceren, inkopen, wel of geen voorraad houden, uitbesteden en machinebezetting. Een goed geïmplementeerd en ingericht ERP systeem voor de metaalindustrie kan u daarbij helpen. Het vergroot uw leverbetrouwbaarheid, verbetert resultaten, planningen en calculaties en biedt een volledig geïntegreerd financieel overzicht, inclusief managementoverzichten.

Betrouwbare informatievoorziening

Prestaties van uw toeleveranciers en partijen waaraan u werk uitbesteedt hebben grote invloed op uw leverbetrouwbaarheid. Voor zowel uw eigen organisatie, klanten als toeleveranciers is een betrouwbare informatievoorziening rondom uw supply chain dan ook belangrijk. Een goed ingericht ERP systeem voor de metaalindustrie geeft u snel inzicht in bijvoorbeeld de orderstatus, waardoor u meer grip heeft op levertijden en gebruik kunt maken van 100% traceerbaarheid. U weet daardoor op elk moment precies de stand van zaken. De ERP software zorgt voor een volledige en betrouwbare uitwisseling van data met alle betrokkenen.

Door een goede informatievoorziening kunt u de samenwerking met uitbesteders en andere partijen in de supply chain optimaliseren. U heeft en geeft inzicht in de verwachte orders en er is een eenvoudige uitwisseling van documenten en tekeningen mogelijk. Daarnaast is er een goed beargumenteerde beoordeling van betrokken partijen mogelijk op basis van geleverde prestaties, omdat alle actuele informatie doorlopend voorhanden is.

 
 
ERP software voor metaalbedrijven en de metaalverwerkende industrie
 
 

Data uitwisselen

De (digitale en actuele) uitwisseling van data tussen de betrokken (keten)partners maakt het voor alle partijen makkelijker om tot het beste resultaat te komen. Het verlaagt de administratieve lasten, ook wanneer steeds kleinere series moeten worden geleverd. Normaal vergroot dat het aantal acties, maar een goed gesloten en geïnformeerde keten kan veel werk schelen. Dat maakt het sneller rendabel om aan die wensen van de klanten te voldoen. Met ERP software voor metaalbedrijven is het goed mogelijk dat u als basis van goede koppelingen meerdere systemen met elkaar laat communiceren. Het volledig digitaal bewerken en verwerken van orders, pakbonnen en facturen scheelt invoerwerk en veel onnodige fouten. Dat verhoogt de efficiëntie bij alle partijen.

ERP systeem biedt inzicht

Met het juiste ERP systeem voor de metaalindustrie heeft u vanaf het eerste klantcontact tot en met de uiteindelijke levering en financiële verwerking het complete proces onder controle. Op elk gebied kunt u waar nodig direct bijsturen. Inzichten zijn ook direct beschikbaar voor anderen die daarmee moeten werken. Ook als het gaat om inzichten en controle op de werkvloer biedt een goed passend ERP systeem voor metaalbedrijven belangrijke data waarmee u efficiencyverbetering, kostenbesparing en verdere ketenintegratie kunt realiseren. Voor de werkvloer betekent dat minder lopen van productiemedewerkers, actuele informatie, urenregistratie daar waar het werk plaatsvindt en een eind van de papieren rompslomp. Per machine is direct data beschikbaar over de geplande werkzaamheden, beschikbaarheid van materialen en informatie plus een strakke voortgangsbewaking per bewerkingsstap.

Als u beschikt over al deze functies en informatie kunt u snel en tijdig processen bijsturen. Dat scheelt veel tijd, kosten en werk achteraf als iets verkeerd dreigt te lopen. Door een goede planning, uitvoering en informatievoorziening ontstaat veel meer rust in uw bedrijf. Op elk moment, over elke stap en rond elk proces weet u wat de stand van zaken is.

Informatie over ERP software

Bent u actief in de metaalsector en richt u op de aanschaf van een nieuw ERP systeem, dan komt u voor veel keuzes te staan. Adviseurs en leveranciers staan in de rij om u verder te helpen. Helaas is dat niet altijd met de onafhankelijkheid die u nodig heeft om tot de beste keuzes te komen. Om die reden publiceert het ICT informatiecentrum in boeken, whitepapers, checklists en de gratis ERP box de belangrijkste informatie over de selectie, implementatie en toepassing van ERP software. Een overzicht daarvan vindt u via de ERP kennisbank.

Lees meer
Alles over het ERP software project (ERP box)
ERP software, 12 belangrijke adviezen over selectie en implementatie
ERP software selectie – De belangrijkste tips en adviezen over ERP selectie (gratis download)