ERP voor de zorg - ERPsystemen.nl

ERP software voor de zorg

  • ERP software voor de zorg, zorgverleners en zorginstellingen
  • Maak kennis met oplossingen en leveranciers
  • Lees meer over selectie en implementatie: ERP kennisbank

ERP software voor de zorg betreft alle systemen die de administratie, planning en het beheer van klanten- of patiëntengegevens in goede banen leiden. Deze software wordt onder andere gebruikt door ziekenhuizen, medische praktijken, huisartsen, medisch specialisten en instellingen voor ouderenzorg. In tegenstelling tot ERP software voor andere branches spelen productie, voorraad en logistiek een kleinere rol bij ERP software voor de zorg. Om die reden wordt het woord ERP niet altijd gebruik, maar gaat het over zorgsoftware.
 

Ontwikkelingen en oplossingen

De digitalisering van de zorg heeft de laatste jaren een snelle ontwikkeling doorgemaakt. De hoeveelheid data rondom cliënten en patiënten is enorm toegenomen, evenals de noodzaak om cliënt- en patiëntgerichter te werken. Administratieve afhandelingen zijn complex geworden, zeker in relatie tot verzekeraars, vergoedingen en andere behandelaars. Met het oog op privacywetgeving en persoonsgegevens zijn de eisen aan dataveiligheid en beheer inmiddels zeer hoog. De hier genoemde ERP leveranciers hebben hier specifieke softwareoplossingen voor. Zij kunnen u informeren over de kenmerken en voordelen van ERP software voor de zorg, zorgverleners en zorginstellingen.

Specialisten in ERP software voor de zorg

Bekijk meer ERP software voor de zorg op ICTleveranciers.nl

ERP software en zorg

De roep om een totaal klantbeeld klinkt in de zorg net zo luid als in andere markten. De cliënt of patiënt staat immers centraal bij het plannen, leveren en verantwoorden van zorg. Bovendien vraagt de dienstverlening in de zorg eveneens om een strakke(re) bedrijfsvoering. De zorgsector kent echter heel specifieke toepassingen en werkomstandigheden. Niet alleen als het gaat om financiën met veel betrokken partijen. Het is een complex samenspel van informatie, processen, mensen en middelen. Dat wordt deels veroorzaakt doordat er zoveel stakeholders zijn, deels doordat de zorg nu eenmaal specifieke en voor een belangrijk deel vertrouwelijke processen kent. De roep om naast één klantbeeld tegelijk één beeld op de bedrijfsvoering van de hele organisatie te hebben wordt groter.

Kosten besparen, efficiency verbeteren, effectiviteit vergroten en individuele klantgerichte zorg leveren zijn de belangrijkste onderliggende sturende factoren. Een ERP systeem voor de zorg biedt dat overzicht; de koppeling naar privacygevoelige informatie in een elektronisch patiënten dossier (EPD) wordt hiermee net zo goed en eenduidig georganiseerd als diagnose behandel combinaties (DBC) en zogenaamde klantvolgende financiering. Tevens biedt een ERP systeem voor de zorg oplossingen voor de moeilijke beheervraagstukken met betrekking tot HRM. ERP software geeft inzicht in en overzicht over het geheel en ondersteunt alle werkprocessen rond onder andere administratie, planning, facturatie en declaratie, inkoop van materialen en voorraadbeheer.

 
 
ERP software voor de zorg
 
 

ERP implementaties

Veel ERP implementaties in ziekenhuizen beperken zich nog tot de financiële, inkoop- en logistieke basisprocessen. De belangstelling om de volgende stap te zetten naar één geïntegreerd totaalbeeld van zowel informatie, organisatie, mensen als middelen stijgt met de dag. Onder druk wordt alles vloeibaar en de druk op de zorg is op dit moment enorm. Zowel qua financiën en beheer als qua prijs/prestatie-verhouding. Door grip op processen te bieden kan ERP software voor uw zorginstelling een belangrijke sleutelpositie innemen.

Voordelen voor de zorg

Een ERP pakket voor de zorg, specifiek op het gebruik in de zorgsector afgestemd, biedt grote efficiency- en effectiviteitsvoordelen. Daarmee krijgt uw organisatie tevens meer grip op alle kosten. Eigenlijk kan elk ERP systeem deze functionaliteit in de basis aanbieden, maar ERP software voor de zorg is specifiek gericht op zorgtaken en de bedrijfsprocessen in de zorg. Als vraag en aanbod, kosten en opbrengsten en kwaliteit met elkaar in verband kunnen worden gebracht, leidt tot de juiste beslissingen op het cruciale moment.

Kwaliteitsverbetering

Als de verschillende stromen – van informatie tot goederen en patiënten – in een zorginstelling in één totaalbeeld worden ondergebracht, biedt dat nieuwe en betere mogelijkheden voor het volgen en afstemmen van de cruciale bedrijfsgrondstoffen: informatie, processen, mensen en middelen. Tracking en tracing van deze elementen biedt kansen op zowel een concurrentievoordeel als kwaliteitsverbetering.

EPD

Bij veel zorgverleners en zorginstellingen staat een volledig geïntegreerd ERP systeem nog in de kinderschoenen. De meeste instellingen kiezen er vooralsnog voor om eerst de basis goed neer te zetten om vandaaruit de stap te maken naar de echte voordelen die een geïntegreerd systeemlandschap te bieden heeft. Dat is een goede zaak, maar nu is de tijd rijp om die volgende stap te maken. Veel van de genoemde onderdelen zijn al beschikbaar en worden (separaat) in een aantal gevallen ook al gebruikt. Het EPD of Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) bestaat al even en heeft haar nut en noodzaak bewezen. Als op elk moment alle betrokkenen en belanghebbenden in overleg kunnen treden, omdat de informatie in het EPD actueel, volledig en direct voor handen is, behoeft dat geen verdere uitleg.

Eén ERP oplossing

Hetzelfde geldt voor HRM oplossingen. Doordat steeds meer personen en instanties betrokken worden bij de zorgverlening, is het zaak op elk moment inzicht te hebben in wie, wat, waar en waarom. Ook vrijwilligers en mantelzorgers moeten daarin kunnen worden meegenomen. Complexer wordende zorg en een toenemend aantal betrokkenen leggen grote druk op de ondersteuning en de organisatie. Productiviteit en inzetbaarheid zijn de belangrijkste prestatie indicatoren voor dit segment. Hoe mooi is het dan als je die inzichten kunt verkrijgen door één integrale oplossing: ERP systeem voor de zorg. Eén oplossing die bovendien alle ins en outs laat zien van kosten, baten, doorlooptijden, resultaten enz. Het volledige beheer van informatie-, geld-, personen- en goederenstromen in een zorginstelling onder één knop beschikbaar, gekoppeld aan alle andere relevante bedrijfsprocessen.

Management informatie uit de ERP oplossing

Uit zo’n geïntegreerde ERP oplossing komt direct nuttige en relevante management informatie. Die hebt u nodig om uw organisatie op het juiste moment en gebaseerd op de juiste, volledige en actuele informatie aan te sturen. De uitwisseling van informatie met zowel andere systemen als met andere instellingen of ketenpartners geeft niet alleen een gedetailleerd beeld van de kwaliteit van uw bedrijfsprocessen, de juiste inzet van mensen en middelen. Het levert tevens het gewenste inzicht op, ook in groter verband, waarmee u uw organisatie naar een hoger niveau kunt tillen.

Een volledig geïntegreerd beeld geeft ook de mogelijkheid om nieuwe toepassingen sneller volledig in samenhang te brengen met al bestaande oplossingen. Zoals mobiel werken, het gebruik van apps, een tegenwoordig veel gebruikte en uiterst efficiënte methode om ter plaatse bij de de cliënt of patiënt toch te beschikken over alle informatie. Specifiek voor de minder mobiele ouderen en gehandicapten bieden deze opties nieuwe kansen voor zorg op maat. ERP software voor de zorg biedt de perfecte basis om alles wat daarvoor nodig is op elkaar af te stemmen!

ERP informatie

Bent u als zorgverlener, zorginstelling of andere organisatie in de zorg op zoek naar ERP software, dan komt u voor veel keuzes te staan. Adviseurs en leveranciers staan in de rij om u verder te helpen. Helaas is dat niet altijd met de onafhankelijkheid die u nodig heeft om tot de beste keuzes te komen. Om die reden publiceert het ICT informatiecentrum in boeken, whitepapers, checklists en de gratis ERP box de belangrijkste informatie over de selectie, implementatie en toepassing van ERP software. Een overzicht daarvan vindt u via de ERP kennisbank.

Lees meer
Alles over het ERP software project (ERP box)
ERP software, 12 belangrijke adviezen over selectie en implementatie
ERP software selectie – De belangrijkste tips en adviezen over ERP selectie (gratis download)