ERP selectie | Zo kiest u een ERP pakket – ERPsystemen.nl

ERP selectie

 • Wat is de beste ERP software voor uw organisatie?
 • Hoe pakt u ERP systeem selectie het beste aan?
 • Voor een optimaal selectieproces: gebruik de gratis ERP box

  ERP selectie richt zich op het maken van de beste keuze uit het grote aanbod van ERP software en leveranciers daarvan. De complexiteit van de toepassing van ERP software en de grote keuze maken het moeilijk om de meest passende software en de meest deskundige leverancier te vinden. Het ICT informatiecentrum biedt u online, via gratis boeken en met de ERP box alle kennis en informatie om het selecteren van ERP software in goede banen te leiden. U krijgt inzicht in alle aspecten die uw keuze bepalen en doet kennis op die u minder afhankelijk maakt van externe adviseurs. U kunt van deze ERP informatie gebruik maken in iedere fase van het selectieproces.

  Alles over ERP selectie en implementatie

  ERP selectietraject

  Met het selectietraject bepaalt u welk ERP systeem optimaal aansluit bij uw bedrijfsproces en type organisatie. Naast de software kiest u een leverancier van die software en mogelijk nog een onafhankelijke adviseur die u begeleidt bij uw project. Het project begint met het samenstellen van het projectteam. Iedere deelnemer daaraan moet weten wat zijn of haar rol hierin is. In deze fase moeten ook alle doelstellingen gedefinieerd zijn, zodat tevens duidelijk is welke knelpunten van de oude software u wilt oplossen en welke nieuwe functionaliteit of eigenschappen u wilt toevoegen.

  Voorbereiding en projectverloop

  Voor het selecteren van ERP software is het belangrijk om in de voorbereidingsfase uw bedrijfsproces goed in kaart te brengen. U analyseert uw bedrijfsprocessen grondig, bestudeert de functie van bepaalde data in uw organisatie en beschrijft alle wensen en eisen. Daarna maakt u een analyse van welke oplossingen in aanmerking komen en inventariseert u beschikbare informatiebronnen over de verschillende ERP oplossingen en de leveranciers daarvan. In deze fase vallen de eerste oplossingen af die duidelijk onvoldoende voldoen aan uw specificaties. Het resultaat is een longlist.

  De longlist van mogelijke ERP oplossingen onderwerpt u aan een nauwkeurigere beoordeling. Om vanuit deze eerste lijst tot een shortlist te komen, moet u op basis van de criteria die voor u belangrijk zijn, de ERP software vergelijken. De oplossingen van de shortlist onderzoekt u vervolgens gedetailleerd, inclusief de leveranciers ervan. Uiteindelijk kiest u twee of drie ERP oplossingen, waaruit u in de laatste en beslissende fase van de ERP selectie de beste kiest.

  Zo pakt u uw ERP project aan
  ERP project starten?
  Lees deze adviezen!

  ERP systeem selecteren

  De keuze van een ERP pakket vraagt inzicht in de markt, een goed beeld van het totale aanbod, geduld en een doordachte voorbereiding. Mist u in deze eerste fase van de ERP selectie aspecten die van groot belang kunnen zijn, dan heeft dat waarschijnlijk consequenties voor de kwaliteit van de keuze die u uiteindelijk maakt. Met een gedegen voorbereiding wordt de kans groter dat het selectietraject uiteindelijk resulteert in de beste softwarekeuze.

  Gebruik stappenplan

  Er zijn veel verschillende ERP pakketten, waardoor de selectie van het ERP systeem dat het best past bij uw bedrijfsproces en een leverancier daarvan, al bij voorbaat lastig is. Zoals hierboven al benoemd, met een goede voorbereiding en een goed gepland selectietraject is de kans veel groter dat u goede keuze zult maken. Ga hierbij gestructureerd te werk en maak gebruik van een goed stappenplan. U kunt deze vinden in de ERP box.

  ERP box

  Oriënteert u zich op ERP software
  of start u met de selectie?

  Bekijk ERP box


  Meer over ERP selectie