ERP software voor de maakindustrie - ERPsystemen.nl

ERP software voor de maakindustrie

De maakindustrie in Europa ondergaat meer veranderingen dan ooit tevoren. Fabrikanten moeten voldoen aan steeds strengere regelgeving en staan onder toenemende commerciële druk door wereldwijde concurrentie. Tegelijkertijd wordt de levenscyclus van producten steeds korter en het aantal varianten steeds groter. Wat betekent dit voor het gebruik van ERP software en welke eisen moeten er gesteld worden aan ERP software voor de maakindustrie?

Welk ERP past bij uw branche?

Maakindustrie

Van zuiver ‘product vervaardiger’ evolueren ondernemingen tot ‘leveranciers van oplossingen’. Deze evolutie stelt nieuwe eisen aan organisatievormen en systemen in de maakindustrie. Bedrijven dienen zich niet enkel te concentreren op het ontwerpen en fabriceren van producten, maar ook op het volledige management van het gebruik ervan bij de klant. Hoe valt dit te rijmen met de noodzaak om de kosten naar beneden te brengen?

Samenwerking

Om kostenleiderschap en differentiatie succesvol te kunnen combineren zal het naast schaalgrootte, verbeterde productietechnologie en flexibiliteit in toelevering, belangrijk zijn om veel aandacht te besteden aan samenwerking.

Wie helpt u verder?
ERP software voor de maakindustrie wordt geleverd door:

Niet redactioneel

Want samenwerking met gespecialiseerde partners maakt flexibel maatwerk (‘mass customization’) mogelijk en verhoogt de reactiesnelheid op veranderingen in de markt. Bovendien vergroot samenwerking in ketens de kansen op succesvol innoveren. Voor de ontwikkeling van complexe producten zijn immers vaak verschillende technische competenties nodig die niet binnen de eigen onderneming beschikbaar zijn. Ook worden de kosten – die anders niet meer alleen op te brengen zijn – gespreid over de samenwerkende partijen.

Eisen aan ERP software

Dat alles betekent dat organisaties ook nieuwe eisen stellen aan het ERP systeem. De software moet flexibel zijn en kunnen meebewegen met de organisatie, allemaal zaken die tot voor kort niet vanzelfsprekend waren. ERP is geen eiland meer, maar moet juist integreerbaar zijn met andere software binnen én buiten de bedrijfsmuren. Want klanten en leveranciers verwachten niets minder dan op proactieve manier real-time geïnformeerd te worden. Investeren in ERP software voor de maakindustrie is dus investeren in technologie die voor uw afnemers toegevoegde waarde creëert.

ERP informatie

Bent u actief in de maakindustrie en oriënteert u zich op de aanschaf van ERP software, dan komt u voor veel keuzes te staan. Adviseurs en leveranciers staan in de rij om u verder te helpen. Helaas is dat niet altijd met de onafhankelijkheid die u nodig heeft om tot de beste keuzes te komen. Om die reden publiceert het ICT informatiecentrum in boeken, whitepapers, checklists en de gratis ERP box de belangrijkste informatie over de selectie, implementatie en toepassing van ERP software. Voor u als aannemer, bouwbedrijf of andere organisatie in de bouw is deze ERP informatie gratis beschikbaar via deze website. Lees meer tips, adviezen en ervaringen in de ERP box.


Lees ook dit over ERP software
Alles over het ERP software project (ERP box)
Meest gemaakte fouten bij ERP selectie (whitepaper)
Waarom IT projecten mislukken (gratis e-boek)