ERP software voor de maakindustrie - ERPsystemen.nl

ERP software voor de maakindustrie

  • Software voor maakbedrijven en productiebedrijven
  • Maak kennis met oplossingen en leveranciers
  • Lees meer over selectie en implementatie: ERP kennisbank

De maakindustrie in Europa ondergaat meer veranderingen dan ooit tevoren. Fabrikanten moeten voldoen aan steeds strengere regelgeving en staan onder toenemende commerciële druk door wereldwijde concurrentie. Tegelijkertijd wordt de levenscyclus van producten steeds korter, wordt aantal varianten steeds groter, speelt data een steeds belangrijkere rol, wordt kostenbeheersing belangrijker en neemt de druk op de supply chain toe. Wat betekent dit voor uw IT oplossingen en welke eisen moeten er gesteld worden aan ERP software voor de maakindustrie?
 

Ontwikkelingen en oplossingen

Zoals momenteel voor veel branches geldt, maakt de maakindustrie een snelle ontwikkeling door. De toenemende druk om maakprocessen flexibel en efficiënt te organiseren en de klantgerichtheid te optimaliseren stelt steeds hogere eisen aan de software die de processen bestuurt. Verdere digitalisering en effectief gebruik van data zijn daarbij belangrijk. Het beste beeld op hoe zich dat vertaalt in moderne oplossingen, kunt u zien bij de hier genoemde ERP leveranciers. Zij hebben gespecialiseerde oplossingen voor uw branche.

Bekijk meer ERP software voor de maakindustrie op ICTleveranciers.nl

Maakindustrie

Van zuiver ‘product vervaardiger’ evolueren ondernemingen tot ‘leveranciers van oplossingen’. Deze evolutie stelt nieuwe eisen aan organisatievormen en systemen in de maakindustrie. Bedrijven dienen zich niet enkel te concentreren op het ontwerpen en fabriceren van producten, maar ook op het volledige management van het gebruik ervan bij de klant. Hoe valt dit te rijmen met de noodzaak om de kosten naar beneden te brengen?

Samenwerking

Om kostenleiderschap en differentiatie succesvol te kunnen combineren zal het naast schaalgrootte, verbeterde productietechnologie en flexibiliteit in toelevering, belangrijk zijn om veel aandacht te besteden aan samenwerking in de supply chain. Want samenwerking met gespecialiseerde partners maakt flexibel maatwerk (‘mass customization’) mogelijk en verhoogt de reactiesnelheid op veranderingen in de markt. Bovendien vergroot samenwerking in ketens de kansen op succesvol innoveren. Voor de ontwikkeling van complexe producten zijn immers vaak verschillende technische competenties nodig die niet binnen de eigen onderneming beschikbaar zijn. Ook worden de kosten – die anders niet meer alleen op te brengen zijn – gespreid over de samenwerkende partijen.
 
 
ERP software voor de maakindustrie
 
 

Eisen aan ERP software

Dat alles betekent dat organisaties ook nieuwe eisen stellen aan het ERP systeem. De software moet flexibel zijn en kunnen meebewegen met de organisatie. Betrouwbare data moet bijdragen aan goede analyses en beslissingen. De beschikbaarheid van de software moet gebruikers ook op afstand probleemloos toegang geven tot het ERP systeem. Allemaal zaken die tot vijf jaar geleden niet vanzelfsprekend waren. ERP is geen eiland meer, maar moet juist integreerbaar zijn met andere software binnen én buiten de bedrijfsmuren. Want klanten en leveranciers verwachten niets minder dan op proactieve manier real-time geïnformeerd te worden. Investeren in ERP software voor de maakindustrie is dus investeren in technologie die voor uw afnemers toegevoegde waarde creëert.

Specifieke oplossingen

Bovenaan deze pagina zijn enkele ERP leveranciers genoemd. Zijn hebben een specialisme in ERP oplossingen voor de maakindustrie. Op hun websites leggen zij uit waarin hun oplossingen zich onderscheiden en wat deze speciaal geschikt maken voor de maakindustrie. Dat geeft u ongetwijfeld een beter beeld van de mogelijkheden en ontwikkelingen.

Lees meer
Alles over het ERP software project (ERP box)
ERP software, 12 belangrijke adviezen over selectie en implementatie
ERP software selectie – De belangrijkste tips en adviezen over ERP selectie (gratis download)