ERP voor de AGF branche - ERPsystemen.nl

ERP software voor de AGF sector

  • ERP software voor bedrijven actief in de AGF branche
  • Maak kennis met oplossingen en leveranciers
  • Lees meer over selectie en implementatie: ERP kennisbank

ERP software voor de AGF branche biedt geïntegreerde softwareoplossingen voor de belangrijkste bedrijfsprocessen bij bedrijven die actief zijn met de teelt van of handel in aardappelen, groente, fruit andere landbouwproducten. Omdat het hier gaat om versproducten en levensmiddelen, worden er hoge eisen gesteld aan kwaliteit, logistiek en de verwerking en beschikbaarheid van productdata. ERP oplossingen voor de AGF sector zijn hierop specifiek ingericht.
 

Ontwikkelingen en oplossingen

Ondernemingen in de AGF branche hebben te maken met hoge kwaliteitseisen met betrekking tot producten, productieprocessen en de daar bijhorende administratie en vastlegging van data. Het ERP systeem waarmee een AGF bedrijf zijn bedrijfsprocessen automatiseert, moet hierop ingericht zijn. De hier genoemde ERP leveranciers hebben ERP oplossingen voor deze branche. Zij kunnen u informeren over de specifieke kenmerken en voordelen van ERP software voor de AGF sector.

Specialisten in ERP voor de AGF branche

Bekijk meer ERP software voor de AGF branche op ICTleveranciers.nl

ERP en AGF

In een markt met producten die aan bederf onderhevig zijn, staat het hele productie- en leveringsproces onder grote druk. Alle betrokkenen, waaronder telers, exporteurs, importeurs, koelbedrijven en verpakkingsbedrijven, kennen die druk. Zij doen er alles aan om tegen de laagst mogelijke kosten een zo groot mogelijke efficiency te halen en klanten te leveren waarom ze hebben gevraagd, op het tijdstip waarop ze het willen hebben. Zie hier het spanningsveld van de AGF (Aardappelen, Groente Fruit) branche. Alles draait om op het juiste moment, tegen de juiste prijs, de juiste producten bij de juiste klanten te leveren.

Toepassing ERP systeem voor de AGF sector

Als ondernemer in de AGF branche staat u dagelijks voor keuzes die de toekomst van uw bedrijf bepalen: samenstelling, kwaliteit en prijs van uw assortiment, prijzen voor uw afnemers, uw inkoop (contracten), de inzet van medewerkers, op welke plaats en de hoeveelheid. Kortom, een complex samenspel van factoren die het succes van uw onderneming bepalen. Een ERP systeem voor de AGF branche kan u hierbij ondersteunen.

 
 
ERP software voor de AGF sector
 
 

Inzicht

Het is cruciaal dat uw keuzes voldoen aan uw doelstellingen met betrekking tot omzet, de brutowinst, het aantal klanten, de gemiddelde klantenbesteding, de productiviteit van uw medewerkers en uiteindelijk de effectiviteit van uw hele onderneming. Schommelingen in vraag en aanbod (door elementaire zaken als te warm of te koud weer), afwijkingen in productie (slechte of juist heel goede oogst) bepalen in hoge mate de (bruto)marges, de productie- of inkoopkosten etc. Daarop wilt u natuurlijk snel en adequaat kunnen bijsturen. Met ERP software voor AGF bedrijven is dat mogelijk.

Dat wilt u bovendien het liefst doen aan de hand van volledige en actuele informatie, afkomstig uit uw eigen onderneming, maar ook de mogelijkheid hebben om input vanuit de hele productieketen en supply chain mee te laten wegen: wat is waar beschikbaar op welk moment aan mensen en middelen? Die informatie wilt u zowel dagelijks als wekelijks als op lange(re) termijn kunnen inzien en aan de hand daarvan uw bedrijfsprocessen kunnen bijsturen. U wilt prijzen kunnen bijstellen, kostprijzen berekenen, factureren, uw voorraad beheren, uw magazijn en leveringen optimaliseren. U wilt inzicht in het hele productie- en leveringsproces. U wilt, kortom, de beschikking over een moderne ICT oplossing die al deze inzichten biedt en dan het liefst voor afgestemd op uw eigen branche, de AGF branche. Een ERP systeem voor de AGF branche biedt de oplossing.

Mogelijkheden met een ERP pakket

Veel ondernemingen in de AGF branche hebben nog (te) weinig inzicht in de mogelijkheden van een dergelijke oplossing en blijven moeizaam in de weer met stand alone oplossingen of halve oplossingen voor boekhouding, voorraadbeheer, relatiebeheer, inkoop en logistiek. Integratie, snelheid en optimalisering van alle beschikbare voordelen zijn dan ver te zoeken.

Wat u nodig hebt, is een ERP pakket waarmee u antwoord krijgt op vragen over de verkoop (snel zoeken en registreren), verkoopprijzen (berekenen en kosten doorbelasten), facturatie, claims en creditregistratie, inclusief terugkoppeling naar de inkopende partijen) etc. Dergelijke oplossingen zijn al voorhanden. Naast de standaard functionaliteit die elk ERP systeem biedt, zijn er oplossingen die kunnen worden ingericht met specifieke op de AGF branche afgestemde functionaliteit.U wilt immers ook inzicht in de transportkosten om die (waar van toepassing) te kunnen doorbelasten? Maar dat niet alleen, u wilt daarnaast uit puur praktisch oogpunt weten hoe de meest efficiënte looplocaties zijn voor een optimale order picking. Tot slot wilt u weten of uw klanten nog/wel kredietwaardig zijn, om niet voor onaangename verrassingen te komen.

 
 
ERP software voor bedrijven actief in de AGF branche
 
 

Controle uw bedrijfsproces

Aan de andere kant van de keten, de inkoopkant, gelden dezelfde zware eisen. U wilt op elk moment weten hoe de vlag erbij hangt. Wat heeft u van wie afgenomen, tegen welke prijzen en afspraken, wie is er nog meer bij betrokken (commissie), welke hoeveelheden zijn vast en welke variabel, wat zijn de transportkosten van de leverancier naar uw organisatie en ga zo maar door. Al deze factoren worden vastgelegd en zijn inzichtelijk in een ERP systeem voor de AGF branche. Tot op het kleinste detail kunt u zien in welk stadium het proces zich bevindt en wat de impact is van bepaalde handeling (of het uitblijven daarvan).

Software geeft totaaloverzicht

Voor het totaaloverzicht beschikt goed ingericht ERP software voor de AGF branche ook over de mogelijkheid om alle handelingen en administratie rondom het voorraadbeheer vast te leggen: van voorraadlocaties tot overbrengen van goederen; van opslag voor derden tot een koppeling van meerdere vestigingen. En tot slot heeft u alle gewenste financiële inzichten, als weerslag van al die bedrijfsprocessen, tot en met een eventuele koppeling naar systemen van andere partijen in de keten. Hierdoor kunt u gezamenlijke inzichten delen en maximaal profiteren van een ERP oplossing voor de AGF sector.

ERP informatie

Bent u actief in de AGF branche en zoekt u naar ERP software, dan komt u voor veel keuzes te staan. Adviseurs en leveranciers staan in de rij om u verder te helpen. Helaas is dat niet altijd met de onafhankelijkheid die u nodig heeft om tot de beste keuzes te komen. Om die reden publiceert het ICT informatiecentrum in boeken, whitepapers, checklists en de gratis ERP box de belangrijkste informatie over de selectie, implementatie en toepassing van ERP software. Voor u als organisatie in de AGF branche is deze informatie over ERP software gratis beschikbaar via de ERP kennisbank.

Lees meer
Alles over het ERP software project (ERP box)
ERP software, 12 belangrijke adviezen over selectie en implementatie
ERP software selectie – De belangrijkste tips en adviezen over ERP selectie (gratis download)