ERP voor de bouw – ERPsystemen.nl

ERP voor de bouw

 • ERP software speciaal voor de bouwsector
 • Maak kennis met oplossingen en leveranciers
 • Lees meer over selectie en implementatie: ERP kennisbank

In toenemende mate maken bedrijven in de bouw gebruik van ERP software die speciaal is ontwikkeld voor het automatiseren van bedrijfsprocessen in deze sector. Het helpt bouwbedrijven om controle te houden op het bouwproject en de daaraan verbonden administraties. Lees hier meer over waarom u zou kiezen voor ERP software voor de bouw en welke functionaliteit een ERP oplossing daarvoor bij voorkeur bezit.

De bouwsector

Belangrijkste voordeel van een ERP oplossing die speciaal voor de bouwsector is ontwikkeld, is dat specifieke functies die in de bouw van toepassing zijn deel uitmaken van het ERP pakket en onnodige functies achterwege blijven. Goede ERP voor de bouw integreert commerciële functies, zoals calculatie, CRM en inkoop, met financieel-administratieve functies en de administratie en verwerking van servicegerichte activiteiten, onderhoudstaken en renovatieprojecten.

Wie helpt u verder?
Deze ERP leveranciers zijn gespecialiseerd in de bouw:

Niet redactioneel

 
 
ERP voor de bouw
 
 

Functionaliteit

Wat belangrijk is om door de ERP software ondersteund te worden, leest u hieronder.

  Lastenboek en meetstaat
  In het lastenboek worden alle werkzaamheden van een bouwproject beschreven, evenals de eisen die gesteld worden aan de uitvoering ervan. Per project verschillen de details, bijvoorbeeld qua te gebruiken materialen, afmetingen en kleur en te gebruiken technieken. Maar veel is ook standaard. De inhoud van het lastenboek heeft invloed op de prijs en kwaliteit van het bouwproject. Doel ervan is om de eenduidigheid van het project te borgen, en onnodige fouten en misverstanden te voorkomen. Wat er precies aan materialen toegepast moet worden, wordt omschreven in de meetstaat. Hier gaat het om details, zoals hoeveelheden beton, stenen, wapening, tegels, dakpannen of metselwerk. Architecten maken zowel het lastenboek als de meetstaat, meestal in spreadsheets. ERP voor de bouw moet voorzien in het automatisch kunnen importeren van de meetstaten. En als u de meetstaten zelf maakt, moet de ERP oplossing voorzien in het eenvoudig opslaan en bijhouden hiervan.

  Berekening van de kostprijs
  Op basis van het lastenboek en de meetstaat kan de kostprijs worden bepaald. Arbeidskosten worden afgeleid van een goede inschatting van het benodigd personeel. Eigen personeel, inleenkrachten, alle mogelijke vormen hiervan moeten hierin worden meegenomen. ERP software kan hierbij helpen.

  Bepalen van de verkoopprijs
  Zodra de kosten in kaart zijn gebracht, kan worden begonnen aan het samenstellen van een offerte. Uw verkoopprijs is afhankelijk van de marge die u op het project wilt behalen. Die kan per onderdeel van het bouwproject verschillen. Alle klantgegevens, contactgegevens en de commerciële historie met de klant haalt u uit het CRM gedeelte van de ERP oplossing. Met alle informatie tezamen kunt u scherp en zonder onnodige risico’s uw aanbieding samenstellen.

  Projectmanagement
  Bij de uitvoering van uw bouwproject is het beheer van materieel en voorraden essentieel. Goede ERP software voorziet hierin met een modern dashboard en biedt u ook de mogelijkheid de urenregistratie van het bouwproject te doen, evenals personeelsplanning. Omdat veel van de informatie over materieel en mensen doorlopend op de bouwplaats beschikbaar moet zijn, bestaan er steeds meer mobiele ERP oplossingen die dat mogelijk maken. Track and trace oplossingen zijn hierbij zeer functioneel.

  Administratie van meer- en minderwerk
  Veel kosten van een bouwproject zijn vooraf niet precies te bepalen. Tijdens de uitvoering van het bouwproject wijken deze af van wat in de offertefase was begroot. Financiële tegenvallers kunt u voorkomen door doorlopend zicht te hebben op actuele kosten en nog te verwachten kosten. Met de calculatiefunctionaliteit van uw ERP software houdt u hier grip op en blijven uw marges bewaakt.

  Financiële afhandeling
  Opdrachtgevers van bouwprojecten gaan vooraf akkoord met begrotingen en offertes, waarin de uiteindelijke kosten nog niet vast staan. De werkelijke kosten worden tijdens de bouw duidelijk en moeten telkens afzonderlijk geaccordeerd worden. Na een akkoord kan er gefactureerd worden. Bijna altijd is er sprake van veel verschillende deelfacturen om alle kosten in rekening te brengen. ERP software voor de bouw is hierop voorbereid en ingericht. Voor het verwerken en betalen van inkoopfacturen is het van belang dat de ERP software alle kostenposten kan koppelen aan hetzelfde bouwproject en dat volledig voldaan kan worden aan de wettelijke bepalingen hierover.

 
 
ERP oplossing voor de bouw
 
 

Hoe selecteert u een ERP oplossing voor de bouw?

Het aantal ERP aanbieders dat specifiek voor de bouwsector een ERP oplossing aanbiedt, is beperkt. Bovenaan deze pagina zijn enkele ERP leveranciers genoemd met een specialisme in de bouwbranche. Zoals ook met andere bedrijfssoftware, verschillen de ERP oplossingen voor de bouw in functionaliteit, schaalbaarheid, tarieven, het al dan niet beschikbaar zijn als cloudoplossing, de configureerbaarheid en de mogelijkheid voor het toevoegen van maatwerkfunctionaliteit, vormgeving van de software, de koppelingen met andere systemen, enz. Naast deze technische aspecten zijn ook de aan de leverancier gebonden aspecten van groot belang. Zoals service, aanwezige kennis en ervaring met ERP projecten in de bouwsector, referenties, projectaanpak, continuïteit, enz. Ofwel, alle aspecten die aan de orde komen in de ERP box van het ICT informatiecentrum. Deze box helpt organisaties bij het selecteren van iedere vorm van ERP software. U kunt de ERP box hier aanvragen.


Lees meer
Alle informatie over het ERP software (ERP kennisbank)
Zo pakt u uw ERP project aan – Belangrijke adviezen bij de start van uw ERP project (gratis download)
ERP software – Maak kennis met de unieke eigenschappen van ERP software (gratis download)