ERP voor de bouw – ERPsystemen.nl

ERP voor de bouw

 • ERP software voor de bouwsector
 • Maak kennis met oplossingen en leveranciers
 • Lees meer over selectie en implementatie: ERP kennisbank

ERP software kreeg in de bouwsector lange tijd relatief weinig aandacht. Tot het moment dat de druk op planning en kosten toenam, personeel steeds schaarser werd en er hogere eisen gesteld werden aan de toeleveringsketen. In toenemende mate maken bedrijven in de bouw inmiddels gebruik van ERP software die speciaal is ontwikkeld voor het automatiseren van bedrijfsprocessen in de bouw. Het helpt bouwbedrijven om controle te houden op bouwprojecten en de daaraan verbonden administraties. En het stelt bedrijven in de bouw in staat om hun processen verder te digitaliseren en meer te doen met de data die daarbij beschikbaar komt.
 

Ontwikkelingen en oplossingen

Zoals momenteel voor veel branches geldt, maakt de bouw een snelle ontwikkeling door. De toenemende druk om bouwprocessen flexibel en efficiënt te organiseren en de klantgerichtheid te optimaliseren stelt steeds hogere eisen aan de software die de processen bestuurt. Verdere digitalisering en effectief gebruik van data zijn daarbij belangrijk. Het beste beeld op hoe zich dat vertaalt in moderne oplossingen, kunt u zien bij de hier genoemde ERP leveranciers. Zij hebben gespecialiseerde oplossingen voor uw branche.

Specialisten in ERP software voor de bouw

Bekijk meer ERP software voor de bouw op ICTleveranciers.nl

De bouwsector

Belangrijkste voordeel van een ERP oplossing die speciaal voor de bouwsector is ontwikkeld, is dat specifieke functies die in de bouw van toepassing zijn deel uitmaken van het ERP pakket en onnodige functies achterwege blijven. Goede ERP voor de bouw integreert commerciële functies, zoals calculatie, CRM en inkoop, met financieel-administratieve functies en de administratie en verwerking van servicegerichte activiteiten, onderhoudstaken en renovatieprojecten.

 
 
ERP voor de bouw
 
 

Functionaliteit

Wat belangrijk is om door de ERP software ondersteund te worden, leest u hieronder.

  Lastenboek en meetstaat
  In het lastenboek worden alle werkzaamheden van een bouwproject beschreven, evenals de eisen die gesteld worden aan de uitvoering ervan. Per project verschillen de details, bijvoorbeeld qua te gebruiken materialen, afmetingen en kleur en te gebruiken technieken. Maar veel is ook standaard. De inhoud van het lastenboek heeft invloed op de prijs en kwaliteit van het bouwproject. Doel ervan is om de eenduidigheid van het project te borgen, en onnodige fouten en misverstanden te voorkomen. Wat er precies aan materialen toegepast moet worden, wordt omschreven in de meetstaat. Hier gaat het om details, zoals hoeveelheden beton, stenen, wapening, tegels, dakpannen of metselwerk. Architecten maken zowel het lastenboek als de meetstaat, meestal in spreadsheets. ERP voor de bouw moet voorzien in het automatisch kunnen importeren van de meetstaten. En als u de meetstaten zelf maakt, moet de ERP oplossing voorzien in het eenvoudig opslaan en bijhouden hiervan.

  Berekening van de kostprijs
  Op basis van het lastenboek en de meetstaat kan de kostprijs worden bepaald. Arbeidskosten worden afgeleid van een goede inschatting van het benodigd personeel. Eigen personeel, inleenkrachten, alle mogelijke vormen hiervan moeten hierin worden meegenomen. ERP software kan hierbij helpen.

  Bepalen van de verkoopprijs
  Zodra de kosten in kaart zijn gebracht, kan worden begonnen aan het samenstellen van een offerte. Uw verkoopprijs is afhankelijk van de marge die u op het project wilt behalen. Die kan per onderdeel van het bouwproject verschillen. Alle klantgegevens, contactgegevens en de commerciële historie met de klant haalt u uit het CRM gedeelte van de ERP oplossing. Met alle informatie tezamen kunt u scherp en zonder onnodige risico’s uw aanbieding samenstellen.

  Projectmanagement
  Bij de uitvoering van uw bouwproject is het beheer van materieel en voorraden essentieel. Goede ERP software voorziet hierin met een modern dashboard en biedt u ook de mogelijkheid de urenregistratie van het bouwproject te doen, evenals personeelsplanning. Omdat veel van de informatie over materieel en mensen doorlopend op de bouwplaats beschikbaar moet zijn, bestaan er mobiele ERP oplossingen die dat mogelijk maken. Track and trace oplossingen zijn hierbij zeer functioneel.

  Administratie van meer- en minderwerk
  Veel kosten van een bouwproject zijn vooraf niet precies te bepalen. Tijdens de uitvoering van het bouwproject wijken deze af van wat in de offertefase was begroot. Financiële tegenvallers kunt u voorkomen door doorlopend zicht te hebben op actuele kosten en nog te verwachten kosten. Met de calculatiefunctionaliteit van uw ERP software houdt u hier grip op en blijven uw marges bewaakt.

  Financiële afhandeling
  Opdrachtgevers van bouwprojecten gaan vooraf akkoord met begrotingen en offertes, waarin de uiteindelijke kosten nog niet vast staan. De werkelijke kosten worden tijdens de bouw duidelijk en moeten telkens afzonderlijk geaccordeerd worden. Na een akkoord kan er gefactureerd worden. Bijna altijd is er sprake van veel verschillende deelfacturen om alle kosten in rekening te brengen. ERP software voor bouwbedrijven is hierop voorbereid en ingericht. Voor het verwerken en betalen van inkoopfacturen is het van belang dat de ERP software alle kostenposten kan koppelen aan hetzelfde bouwproject en dat volledig voldaan kan worden aan de wettelijke bepalingen hierover.

 
 
ERP voor bouwbedrijven
 
 

Hoe selecteert u ERP software voor de bouw?

Het aantal ERP aanbieders dat specifiek voor de bouwsector een ERP oplossing aanbiedt, is beperkt. Bovenaan deze pagina zijn enkele ERP leveranciers genoemd met een specialisme in de bouwbranche. Zoals ook met andere bedrijfssoftware, verschillen de ERP oplossingen voor de bouw in functionaliteit, schaalbaarheid, tarieven, de configureerbaarheid en de mogelijkheid voor het toevoegen van maatwerkfunctionaliteit, vormgeving van de software, de koppelingen met andere systemen, enz. Naast deze technische aspecten zijn ook de aan de leverancier gebonden aspecten van groot belang. Zoals service, aanwezige kennis en ervaring met ERP projecten in de bouwsector, referenties, projectaanpak, continuïteit, enz. Ofwel, alle aspecten die aan de orde komen in de ERP box van het ICT informatiecentrum. Deze box helpt organisaties bij het selecteren van iedere vorm van ERP software. U kunt de ERP box hier aanvragen.

Lees meer
Alles over het ERP software project (ERP box)
ERP software, 12 belangrijke adviezen over selectie en implementatie
ERP software selectie – De belangrijkste tips en adviezen over ERP selectie (gratis download)