ERP voor de retail - ERPsystemen.nl

ERP voor de retail

  • ERP software voor retail, winkels en webshops
  • Maak kennis met oplossingen en leveranciers
  • Lees meer over selectie en implementatie: ERP kennisbank

ERP software voor de retail spitst zich toe op het gebruik ervan door detailhandelsbedrijven, zoals fysieke winkels en webshops. Kenmerk is dat producten en diensten worden verkocht en geleverd aan de meestal particuliere eindklant. Bedrijfsprocessen zijn gericht op effectieve salesprocessen, actuele klantdata, kloppende voorraden, probleemloze leveringen, foutloze financiële afhandelingen en service. De mate van digitalisering is de afgelopen jaren enorm toegenomen en stelt steeds hogere eisen stelt aan de automatisering van alle retailprocessen. ERP software voor de retail is daarbij inmiddels onmisbaar.
 

Ontwikkelingen en oplossingen

Fysieke winkels, webshops en andere retailbedrijven maken een snelle ontwikkeling door om te kunnen blijven voldoen aan de steeds hogere eisen die hun klanten stellen. Alle processen rond inkoop, verkoop, logistiek, administratie en service moeten daarom van hoog niveau zijn om kopers te werven en te behouden. Daarnaast wordt data uit het oogpunt van marketing, sales en service steeds belangrijker. Goede, betrouwbare software is hierbij noodzakelijk. De hier genoemde ERP leveranciers bieden die software. Zij kunnen u informeren over de specifieke kenmerken en voordelen van ERP software voor winkels, webshops en andere retailbedrijven.

Specialisten in ERP software voor de retail

Bekijk meer ERP software voor de retail op ICTleveranciers.nl

ERP software en ontwikkelingen in de retail

De ontwikkelingen in de retail zijn de afgelopen jaren enorm geweest. Grote winkelketens hebben zware tijden gekend of bestaan inmiddels niet meer en de winkelstraten raken steeds leger. Bijna alle veranderingen zijn toe te schrijven aan de krachtige opkomst van webwinkels en iedere andere vorm van online detailhandel. Bestaande fysieke winkels en ketens hebben een online kanaal geïntegreerd, nieuwe marktspelers zetten volledig in op online, de wereldwijde distributie van consumentenproducten is zo fijnmazig opgezet dat grote buitenlandse partijen relatief eenvoudig een marktpositie hebben kunnen verwerven en boodschappenservices hebben de supermarktbranche drastisch verandert.

In de tussentijd zijn winkelketens steeds groter en internationaler geworden, waardoor de eisen aan centrale inkoop, centrale distributie en centrale administratie alleen maar hoger zijn geworden. Koppelingen met de kassasystemen (point of sale, POS), actuele productinformatie (product information management, PIM) en voorraadbeheer zijn daarbij essentieel. En door de frequente aanpassingen van kortingsacties, aanbiedingen en staffelprijzen moet de flexibiliteit van de ondersteunende ERP software groot genoeg zijn om het ordermanagement en de administratieve afhandeling van al die bedrijfsprocessen in goede banen te leiden. ERP software voor de retail biedt die flexibiliteit en de oplossing voor al die taken.

 
 
ERP voor de retail
 
 

ERP en detailhandel

In de retail staan marges doorlopend onder druk. Er zijn steeds meer betrokkenen, dus de keten als geheel wordt steeds complexer en de klant wordt steeds veeleisender. Het is belangrijk om precies te weten wat er gaande is bij uw klanten, in uw organisatie, met uw voorraden, uw promoties, etc. Die informatie kan worden geregistreerd en opgeslagen in een ERP systeem voor de retail. Enterprise Resource Planning software integreert de automatisering van administratie, facturatie, voorraad, relatiebeheer (CRM), inkoop en distributie in één systeem. De software geeft u daardoor op elk gewenst moment inzicht in alle voor u belangrijke gegevens: product- en dienstenassortiment, actuele prijzen en voorraden, aanbiedingen en acties, doorlooptijden in leveringen, financiën, verkoopcijfers van de uiteenlopende kanalen etc. ERP software voor de detailhandel is om die reden een onmisbare schakel voor een succesvolle onderneming in de retail branche

Uitdagingen in de retailsector

Bedrijven in de retail branche staan door die verlaagde winstmarges en hogere kwaliteitseisen voor grote uitdagingen. Concurrenten die nieuw zijn, hogere kosten en dunne marges. Makkelijk is het allerminst om de kernactiva, de voorraad, in balans te houden. De onberekenbaarheid van de klant in zijn koopgedrag versterkt, met de opkomst van nieuwe online verkoopkanalen, de problemen om de juiste balans te bewaren. De klant zoekt altijd naar de toegevoegde waarde en detailhandelbedrijven moeten die iedere keer opnieuw aantonen. Dat kan alleen als u grip houdt op informatiestromen: weten wat de klant doet, waar u staat met uw onderneming, wat de meerwaarde is van uw producten en diensten voor de klant. En uiteraard moet u op elk moment weten wat u – letterlijk – in huis hebt om de klant te bedienen.

 
 
ERP software voor de retail, winkels en webshops
 
 

Retail en software

De klant in de retail verandert in alle opzichten. Niet alleen in zijn koopgedrag, maar ook qua plaats, tijd en manier waarop hij koopt. Hij bezoekt de winkel en zoekt online. Hij wil vanaf iedere gewenste locatie en langs het communicatiekanaal van zijn voorkeur contact zoeken, dus ook met laptops, tablets en smartphones. En hij gebruikt voor dat laatste alle middelen die hem ter beschikking staan, dus ook devices als tablets en smartphones. Een aanbod als retailer moet er dus altijd uit springen, voortdurend vernieuwen, intrigeren en 24/7 bereikbaar zijn. Daarnaast laat de klant zich steeds meer beïnvloeden door anderen in zijn community. De reviews die online bekeken kunnen worden zijn steeds belangrijker. Een aankoopbeslissing wordt getriggerd door een ervaring van anderen. Elke klantbeleving wordt per direct met iedereen en overal gedeeld. Niet de advertentie, maar de (online) waardering van anderen, met name op social media, bepaalt het koopgedrag. Allemaal functionaliteit waarvoor goede software noodzakelijk is.

Persoonlijke aandacht en service wordt geëist van de klant, daarnaast verwacht hij of zij bekend te zijn bij de retailer. Tussen de verschillende kanalen mag geen verschil worden ervaren door de klant, dit is van groot belang. Of een klant nou offline of online zijn producten aanschaft; de prijs, merkbeleving en productinformatie moet binnen alle kanalen hetzelfde zijn. Dit wordt ook wel een omnichannel strategie genoemd.

Grip op het proces

Fysieke winkels en webshops hebben ERP software nodig om grip te houden op dit hele proces. Hij moet hiermee flexibel kunnen inspelen op al deze trends. Alle specifieke en relevante kernfuncties die van belang zijn voor de retailmarkt zijn onderdeel van ERP voor de retail. Het biedt een toepassing die aanpasbaar is aan een specifiek bedrijf. Daarnaast voldoet de applicatie aan alle eisen voor een optimale ondersteuning van een dynamische markt. Veranderingen in gedrag en behoeftes worden snel opgespoord en de software is daarop flexibel aan te passen.

Kernfuncties

De kernfuncties van ERP software voor de detailhandel betreffen planning, verkoop en merchandising, POS, promoties, loyaliteit en management informatie. Planning is noodzakelijk om de broodnodige grip te houden op voorraad, (onnodige) kosten en beschikbaarheid. Verkoop en merchandising zorgen voor optimale aandacht voor uw producten en diensten. Altijd de juiste hoeveelheden op de juiste plaats. Niet alleen de fysieke of online winkel telt als verkooppunt voor de consument. Langs allerlei kanalen zoekt hij zijn producten. Met sociale media als Facebook, Twitter en LinkedIn is de wereld een stuk kleiner geworden voor uw organisatie én voor de klant. Belangrijk is om te weten wat online wordt gezegd over uw producten, diensten of organisatie. Daarmee kunt uw aanbod helemaal afstemmen op de meest recente marktontwikkelingen en klantbehoeftes.

 
 
ERP en detailhandel
 
 

Inzicht in bedrijfsprocessen

Inzicht in de transactie, looptijd en maximale ondersteuning door actuele informatie zijn voor de klant doorslaggevende argumenten om te kopen. Het behoeft geen betoog dat een goede promotie van uw producten en diensten aandacht vraagt. Klantaanbiedingen trekken aan, de bewaking van die promoties zijn weer cruciaal voor de optimalisatie van uw eigen bedrijfsproces. Maar dan moet u wel weten wát die klant interesseert, wat hij al heeft gekocht, waar hij heeft gekocht, hoe vaak en hoeveel etc. Daarvoor biedt ERP software winkelbedrijven een oplossing. Al deze gegevens worden geregistreerd en vastgesteld, zodat u er waardevolle informatie uit kunt halen. Tenslotte wilt u alles weten over wat er gaande is aan verkoop, klantgedrag, doorlooptijden, leveringen, voorraden etc. Daarvoor is managementinformatie onontbeerlijk. Elk ERP pakket zal die functie (moeten) bieden of eenvoudig gekoppeld moeten kunnen worden aan externe oplossingen voor data analytics of business intelligence.

Optimaliseer

Het houdt echter niet op met alleen die ingebouwde functies in de ERP software. Een klant kan op allerlei manieren uw bedrijf benaderen. De vindbaarheid van uw producten en diensten bepalen voor een belangrijk deel de kans op verkoop. Verbeter de zoekmogelijkheden, bijvoorbeeld door zoekresultaten weer te geven op een manier die de grootste kans op verkoop biedt. Een zoekfunctie kan bovendien worden geoptimaliseerd door een customized, (klant- of marktspecifieke) woordenlijst. Denk in en gebruik de terminologie van de klant! Biedt kortingen of andere voordelen aan de hand van coupons, zorg voor een snelle en foutloze afhandeling van een order door uw systemen op elkaar aan te sluiten. Voorkom teleurstelling bij de klant door hem op elk gewenst moment te informeren over de status zijn order.

Een ERP systeem voor de retailbranche geeft de mogelijkheid om specifieke promoties te creëren. Traceerbare e-mail en social media campagnes, affiliate programma’s of andere externe links kunnen worden ingezet om uw klant te sturen in zijn koopgedrag. Online verkoop is tegenwoordig een essentieel onderdeel in de verkoopstrategie. Het businessmodel van veel retailers hangt in grote mate af van het succesvol kunnen toepassen van online verkoop. Daarvoor is een oplossing nodig die in staat is om aan de verwachtingen van de klant te voldoen en die de technische verfijning en flexibiliteit heeft om een bedrijf te laten groeien. ERP software is een belangdeel van die oplossing.

ERP informatie

Bent u winkelier, detaillist of met andere activiteiten werkzaam in de retail en oriënteert u zich op de aanschaf van ERP software, dan komt u voor veel keuzes te staan. Adviseurs en leveranciers staan in de rij om u verder te helpen. Helaas is dat niet altijd met de onafhankelijkheid die u nodig heeft om tot de beste keuzes te komen. Om die reden publiceert het ICT informatiecentrum in boeken, whitepapers, checklists en de gratis ERP box de belangrijkste informatie over de selectie, implementatie en toepassing van ERP software. Een overzicht daarvan vindt u via de ERP kennisbank.

Lees meer
Alles over het ERP software project (ERP box)
ERP software, 12 belangrijke adviezen over selectie en implementatie
ERP software selectie – De belangrijkste tips en adviezen over ERP selectie (gratis download)