ERP voor de retail - ERPsystemen.nl

ERP voor de retail

ERP software speciaal voor winkels of andere detailhandelsbedrijven past in de trend om ERP oplossingen toe te spitsen op een branche. Over de bijzondere eigenschappen die een ERP systeem specifiek toepasbaar maakt voor de retail, leest u hier.

ERP en detailhandel

Wie in de retail zit weet er alles van: marges staan onder druk, er zijn steeds meer betrokkenen, dus de keten als geheel wordt steeds complexer en, last but not least, de klant wordt steeds veeleisender. Bovendien wordt de houdbaarheid van een product in de markt en bij de consument korter, terwijl de concurrentie steeds heviger wordt, ook internationaal.

Wie helpt u verder?
ERP software voor de retail wordt geleverd door:

Niet redactioneel

Wat doet u er aan? Allereerst is het belangrijk om precies te weten wat er gaande is: bij uw klanten, in uw organisatie, met uw voorraden, uw promoties etc. Die informatie kan worden geregistreerd en opgeslagen in een ERP voor de retail. Enterprise Resource Planning software geeft u op elk gewenst moment inzicht over al die voor u belangrijke gegevens: product- en dienstenassortiment, actuele prijzen en voorraden, aanbiedingen en acties, doorlooptijden in leveringen, financiën, verkoopcijfers van de uiteenlopende kanalen etc. ERP software voor de detailhandel is een onmisbare schakel voor een succesvolle onderneming in de retail branche. Meten is weten tenslotte.

Bedrijven in de retail branche staan door die verlaagde winstmarges en hogere kwaliteitseisen voor grote uitdagingen. Concurrenten die nieuw zijn, hogere kosten en dunne marges. Makkelijk is het allerminst om de kernactiva, de voorraad, in balans te houden. De onberekenbaarheid van de klant in zijn koopgedrag versterkt, met de opkomst van nieuwe verkoopkanalen, de problemen om de juiste balans te bewaren. De klant zoekt altijd naar de toegevoegde waarde en Nederlandse detailhandel bedrijven moeten die iedere keer opnieuw aantonen. Dat kan alleen als u grip houdt op informatiestromen: weten wat de klant doet, waar u staat met uw onderneming, wat de meerwaarde is van uw producten en diensten voor de klant. En uiteraard moet u op elk moment weten wat u – letterlijk – in huis hebt om de klant te bedienen.

Online

In de gehele retail zijn er voordelen te behalen met een ERP maar online retailers kunnen er meer dan gemiddeld veel voordeel uit halen. Zeker grotere webwinkels, b2b-spelers of partijen met een groter aanbod maken er meestal wel gebruik van. Dat er ook veel webwinkels zijn die niet werken met een ERP heeft meestal meer te maken met de beperkte kennis of budget dan het gemis aan voordelen. Kleine spelers komen soms nog weg met ERP-modules die in magazijn-, administratie- of webwinkelsoftware verwerkt zit. Hiermee kun je onder meer de voorraadadministratie, klanthistorie of producteigenschappen efficiënter inzetten. Voordat je een ERP-systeem aanschaft zou je dus eerst kunnen kijken of je de bestaande systemen wel optimaal gebruikt. Bron: Ecommercenews.nl

Retail en software

De klant in de retail verandert in alle opzichten. Niet alleen in zijn koopgedrag, maar ook qua plaats, tijd en manier waarop hij koopt. Hij bezoekt de winkel en zoekt online. Hij wil vanaf iedere gewenste locatie en langs het communicatiekanaal van zijn voorkeur contact zoeken. En hij gebruikt voor dat laatste alle middelen die hem ter beschikking staan, dus ook devices als tablets en smartphones. Een aanbod als retailer moet er dus altijd uit springen, voortdurend vernieuwen, intrigeren en 24/7 bereikbaar zijn. Daarnaast laat de klant zich steeds meer beïnvloeden door anderen in zijn community. De reviews die online bekeken kunnen worden zijn steeds belangrijker. Een aankoopbeslissing wordt getriggerd door een ervaring van anderen. Elke klantbeleving wordt per direct met iedereen en overal gedeeld. Niet de advertentie, maar de (online) waardering van anderen, met name op social media, bepaalt het koopgedrag. Allemaal functionaliteit waarvoor goede software noodzakelijk is.

Persoonlijke aandacht en service wordt geëist van de klant, daarnaast verwacht hij of zij bekend te zijn bij de retailer. Tussen de verschillende kanalen mag geen verschil worden ervaren door de klant, dit is van groot belang. Of een klant nou offline of online zijn producten aanschaft; de prijs, merkbeleving en productinformatie moet binnen alle kanalen hetzelfde zijn. Dit wordt ook wel een omnichannel strategie genoemd.

Grip op het proces

Een retailorganisatie heeft ERP software voor de detailhandel nodig om grip te houden op dit hele proces. Hij moet hiermee flexibel kunnen inspelen op al deze trends. Die combinatie bepaalt het succes van de retail organisatie.

Alle specifieke en relevante kernfuncties die van belang zijn voor de retailmarkt zijn onderdeel van ERP voor de retail. Het biedt een toepassing die aanpasbaar is aan een specifiek bedrijf. Daarnaast voldoet de applicatie aan alle eisen voor een optimale ondersteuning van een dynamische markt. Veranderingen in gedrag en behoeftes worden snel opgespoord en de software is daarop flexibel aan te passen.

Kernfuncties

De kernfuncties van ERP software voor de detailhandel betreffen planning, merchandising, EPOS, promoties, loyaliteit en management informatie. Planning is noodzakelijk om de broodnodige grip te houden op voorraad, (onnodige) kosten en beschikbaarheid. Merchandising zorgt voor optimale aandacht voor uw producten en diensten. Altijd de juiste hoeveelheden op de juiste plaats. Dat scheelt in de marges. Niet alleen de winkel telt als verkooppunt voor de consument. Langs allerlei kanalen zoekt hij zijn producten. Met sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn is de wereld een stuk kleiner geworden voor uw organisatie én voor de klant. Belangrijk is om te weten wat online wordt gezegd over uw producten, diensten of organisatie. Social Listening helpt hierbij om uw ERP voor retail oplossing helemaal af te stemmen op de meest recente marktontwikkelingen en klantbehoeftes.

Inzicht in de transactie, looptijd en maximale ondersteuning door actuele informatie zijn voor de klant doorslaggevende argumenten om te kopen. Het behoeft geen betoog dat een goede promotie van uw producten en diensten aandacht vraagt. Klantaanbiedingen trekken aan, de bewaking van die promoties zijn weer cruciaal voor de optimalisatie van uw eigen bedrijfsproces. Maar dan moet u wel weten wát die klant interesseert, wat hij al heeft gekocht, waar hij heeft gekocht, hoe vaak en hoeveel etc. Daarvoor biedt ERP software detaillisten een oplossing. Al dergelijke gegevens worden geregistreerd en vastgesteld, zodat u er waardevolle informatie uit kunt halen. Tenslotte wilt u alles weten over wat er gaande is aan verkoop, klantgedrag, doorlooptijden, leveringen, voorraden etc. Daarvoor is managementinformatie onontbeerlijk. Elk ERP pakket zal die functie (moeten) bieden. Wat heeft u er anders aan?

Optimaliseer

Het houdt echter niet op met alleen die ingebouwde functies in de software. Een klant kan op allerlei manieren uw bedrijf benaderen. De vindbaarheid van uw producten en diensten bepalen voor een belangrijk deel de kans op verkoop. Verbeter de zoekmogelijkheden, bijvoorbeeld door zoekresultaten weer te geven op een manier die de grootste kans op verkoop biedt. Een zoekfunctie kan bovendien worden geoptimaliseerd door een customized, (klant- of marktspecifieke) woordenlijst. Denk in en gebruik de terminologie van de klant! Biedt kortingen of andere voordelen aan de hand van coupons, zorg voor een snelle en foutloze afhandeling van een order door uw systemen op elkaar aan te sluiten. Voorkom teleurstelling bij de klant door hem op elk gewenst moment te informeren over de status zijn order.

Een ERP systeem voor de retailbranche geeft de mogelijkheid om specifieke promoties te creëren. Traceerbare e-mail campagnes, affiliate programma’s of andere externe links kunnen worden ingezet om uw klant te sturen in zijn koopgedrag. Online verkoop is tegenwoordig een onmisbaar onderdeel in de verkoopstrategie. Het businessmodel van veel retailers hangt in grote mate af van het succesvol kunnen toepassen van online verkoop. Daarvoor is een oplossing nodig die in staat is om aan de verwachtingen van de klant te voldoen en die de technische verfijning en flexibiliteit heeft om een bedrijf te laten groeien.

ERP informatie

Bent u winkelier, detaillist of met andere activiteiten werkzaam in de retail en oriënteert u zich op de aanschaf van ERP software, dan komt u voor veel keuzes te staan. Adviseurs en leveranciers staan in de rij om u verder te helpen. Helaas is dat niet altijd met de onafhankelijkheid die u nodig heeft om tot de beste keuzes te komen. Om die reden publiceert het ICT informatiecentrum in boeken, whitepapers, checklists en de gratis ERP box de belangrijkste informatie over de selectie, implementatie en toepassing van ERP software. Voor u als retailorganisatie is deze informatie over ERP software gratis beschikbaar via deze website. Lees meer tips, adviezen en ervaringen in de ERP box.


Lees ook dit over ERP software
Alles over het ERP software project (ERP box)
Meest gemaakte fouten bij ERP selectie (whitepaper)
Waarom IT projecten mislukken (gratis e-boek)