ERP consultant | Uitleg en checklist - ERPsystemen.nl

ERP consultant

  • Wat is een ERP consultant?
  • In welke situaties schakelt u een consultant in?
  • Vindt ERP consultants en specialisten via de gratis ERP box

ERP consultants of adviseurs zijn specialisten op het gebied van de toepassing, selectie of implementatie van ERP software. Zij begeleiden uw ERP project, geven daar deskundig advies over en kunnen zelf de werkzaamheden uitvoeren. Als u uw huidige ERP oplossing wilt vervangen, heeft u bijna altijd een ERP consultant nodig. De complexiteit van ERP projecten is doorgaans te groot om alle benodigde kennis daarover zelf in huis te hebben. Meer over de rol van ERP consultants in uw project en het projectteam leest u in de informatie van de ERP box.

Alle informatie over ERP consultants

Wat is een ERP consultant?

Een ERP consultant helpt u bij uw ERP project. Hij of zij levert u de kennis die u voor een succesvolle ERP implementatie nodig heeft en waar u zelf niet over beschikt. De laatste jaren is door de komst van online ERP oplossingen de ingebruikname van ERP software ogenschijnlijk eenvoudiger geworden. Installeren op uw eigen servers, zoals bij on premise ERP software, is immers niet meer nodig. De rol van een ERP consultant spits zich daarom minder toe op de technische installatie van de software, maar des te meer op de praktische implementatie ervan. Dit houdt in dat het systeem zo moet gaan werken dat deze uw bedrijfsprocessen optimaal ondersteunt, dat iedereen er goed mee kan werken en dat alle data op de juiste manier gebruikt en bewaard wordt. Een ERP consultant analyseert de bedrijfsprocessen en zorgt ervoor dat de werking van het ERP systeem zo wordt, dat deze alle processen optimaal ondersteunt. Naast technische ondersteuning kunnen ERP consultants ook een rol spelen in het organiseren en aansturen van het project.

Onafhankelijkheid

ERP consultants werken als onderdeel van het projectteam samen met u aan hetzelfde project. Onder afspraken die u vooraf heeft gemaakt, kunnen zowel u als de consultant de samenwerking op ieder moment verbreken. Het feit dat zij los staan van uw organisatie maakt het voor consultants gemakkelijker om te oordelen over kwesties waarover de meningen intern verdeeld zijn. Beslissingen kunnen zo op advies van de ERP consultant gemakkelijker genomen worden.

De onafhankelijkheid in de relatie tussen uw organisatie en de adviseur is een andere onafhankelijkheid dan die van de consultant ten opzichte van producten of leveranciers. Juist de specialistische kennis van een ERP consultant over specifieke oplossingen maakt hem of haar per definitie niet onafhankelijk op dit punt. Een ERP consultant met specialistische kennis over de toepassing of implementatie van bijvoorbeeld SAP, Oracle of Microsoft Navision, is een minder objectieve gesprekpartner en adviseur in het selectietraject, dan een ERP consultant die specialistische kennis heeft die gericht is op bedrijfsprocessen.

Hoe gaat de consultant te werk?

De implementatie van ERP software is ingrijpend en afhankelijk van de omvang van uw organisatie, de huidige oplossing en de functionaliteit van de nieuwe gewenste oplossing. Een ERP consultant is gespecialiseerd in de implementatie van deze software en kan er voor zorgen dat de communicatie tijdens en voor de implementatie binnen het bedrijf helder is. Een consultant zal uw bedrijf grondig verkennen, spreken met de leidinggevenden, het personeel en anderen betrokkenen. Hij of zij zal zodoende een zo goed mogelijk beeld proberen te krijgen van de wensen en verwachtingen van de invoering van het ERP systeem. Het is belangrijk dat wanneer uw bedrijf zulke ingrijpende veranderingen ondergaat, het personeel weet waar het aan toe is en wat de invoering voor hen gaat betekenen. Een ERP consultant is getraind om de overgang van systemen zo soepel mogelijk te laten verlopen.

ERP consultant selecteren

Met een ERP consultant gaat u een intensieve samenwerking aan. Het is daarom goed om een consultant niet alleen te beoordelen op ‘harde’ criteria, maar ook om de kwaliteit van de toekomstige samenwerking in te schatten. Precies zoals u dat ook bij reguliere sollicitaties zou doen. U vindt ERP consultants bij grote en kleine adviesbureaus op ICT gebied, productleveranciers of als zelfstandige. Met name het aantal ERP consultants dat als zzp-er werkt, is de laatste jaren enorm toegenomen. De keuze tussen een ERP consultant bij een adviesbureau (vaak zijn dat detacheringsbedrijven) of een adviseur die zelfstandig werkt, is niet de meest relevante. Belangrijkere criteria voor de keuze zijn:

  • Fase in het ERP project waarop zijn of haar kennis zich toespitst (selectie, implementatie, organisatie).
  • Aanwezige expertise en certificeringen.
  • Back up en sparringpartners van de consultant (collega’s, netwerk, samenwerkingen).
  • Referenties (projecten en opdrachtgevers).

Gebruik de gratis ERP box voor complete informatie over het organiseren en uitvoeren van uw ERP project.

Bekijk ERP box