ERP software voor het MKB - ERPsystemen.nl

ERP software voor het MKB

  • Bedrijfssoftware voor het midden- en kleinbedrijf
  • Maak kennis met oplossingen en leveranciers
  • Lees meer over selectie en implementatie: ERP kennisbank

In het verleden waren het alleen de grote ondernemingen die gebruik maakten van ERP software voor het geïntegreerd automatiseren van onder andere hun financiële administratie, relatiebeheer, verkoop, inkoop en de administratieve processen rondom logistiek en productie. Tegenwoordig is het onderbrengen van diverse bedrijfsprocessen in één centrale softwareoplossing minstens zo belangrijk voor het MKB. Vanwege de behoefte en noodzaak om verder te digitaliseren zijn veel MKB organisaties momenteel bezig aan een inhaalslag en is de belangstelling voor ERP software groot.
 

Ontwikkelingen en oplossingen

Zoals momenteel voor veel branches geldt, maakt het MKB een snelle ontwikkeling door. De toenemende druk om bedrijfsprocessen flexibel en efficiënt te organiseren en de klantgerichtheid te optimaliseren stelt steeds hogere eisen aan de software die de processen bestuurt. Verdere digitalisering en effectief gebruik van data zijn daarbij belangrijk. Het beste beeld op hoe zich dat vertaalt in moderne oplossingen, kunt u zien bij de hier genoemde ERP leveranciers. Zij hebben gespecialiseerde oplossingen voor uw branche.

Specialisten in ERP software voor het MKB

Bekijk meer ERP software voor het mkb op ICTleveranciers.nl

MKB bedrijven

Ook de middelgrote en kleine(re) onderneming moet kunnen wedijveren met de concurrentie. Daarvoor moet u beschikken over alle actuele informatie uit uw processen, over de mensen en de middelen om gericht actie te kunnen ondernemen. ERP software voor het MKB is een middel om juist vanuit één overzichtelijk systeem die inzichten te krijgen. Wie daarover kan beschikken door het gebruik van de juiste software, heeft een overduidelijk competitief voordeel; een voordeel dat (ook) op de langere termijn een belangrijke succesfactor van de onderneming kan zijn.

 
 
ERP software voor het MKB
 
 

Betekenis ERP

ERP staat voor Enterprise Resource Planning. Dat was de naam die aan dergelijke, toen nog grootschalige, systemen werd gegeven. Een ERP systeem biedt grote en MKB ondernemingen de mogelijkheid om alle gegevens uit die genoemde logistieke, administratieve en financiële bedrijfsprocessen te registreren, te organiseren, te automatiseren en te monitoren. Vooral dat laatste levert de grootste voordelen: het kunnen bijsturen aan de hand van de bevindingen die uit de data in het ERP systeem is te halen. Op basis van actuele en volledige informatie kunt u bedrijfsprocessen aansturen op efficiency, effectiviteit en snelheid. Het stelt u als onderneming in staat om sneller te kunnen acteren op ontwikkelingen in de markt.

Door grip te houden op essentiële zaken als voorraad, financiën, orders, offertes en service en die te combineren met de aanwezige kennis over kansen en bedreigingen in de markt, creëert u een unieke marktpositie. Als u eerder dan de concurrent weet welke producten en diensten het goed doen in de markt, welke behoefte (latent) aanwezig is en waarheen de markt zich beweegt, bent u spekkoper.

Grote ERP systemen

Tot circa tien jaar geleden waren die inzichten voorbehouden aan grote ondernemingen die het geld hadden om te investeren in dergelijke systemen. De software hiervan was duur, de implementatie was ingewikkeld en ingrijpend en het gebruik zeker niet altijd even eenvoudig. Daar is verandering in gekomen. Naast die grote systemen van onder meer SAP, Oracle en JD Edwards, heeft een groot aantal aanbieders in de markt zich toegelegd op toepassing in het MKB-segment. Bedrijven met enkele tientallen tot enkele honderden medewerkers hebben namelijk met dezelfde behoefte aan flexibiliteit en inzichten te maken als de grote multinationale ondernemingen. Een investering in ERP software voor het MKB, waarin alle relevante (proces)informatie voor een optimale bedrijfsvoering kan worden opgeslagen, beheerd en geautomatiseerd, is ook voor kleinere en middelgrote onderneming uiterst winstgevend.

Koppelen

In een economie die steeds meer op wereldschaal opereert en interacteert, onverschillig in welke markt u zit, is het noodzakelijk snel en alert te kunnen reageren op veranderingen. U moet beslissingen altijd kunnen baseren op de juiste gegevens. En dat is precies wat ERP software ook MKB bedrijven kan bieden. Bovendien kunnen de meeste ERP systemen tegenwoordig ook worden gekoppeld aan andere aanvullende, heel specifieke informatiesystemen. De meeste functionaliteit is echter al standaard meegenomen in de ERP software.

 
 
ERP in het MKB
 
 

Selectie ERP software voor het MKB

Er is veel beschikbaar in de markt als het gaat om ERP systemen. Het ene is meer geschikt voor het MKB dan het andere. Een goede voorbereiding voorafgaand aan de daadwerkelijke implementatie is daarom enorm belangrijk. Wat wilt u bereiken? Wat is de stip op de horizon? Waar gaat het bedrijf naar toe? Welke middelen kunnen worden ingezet om het doel te bereiken? Hoe groot is het commitment van het management in de organisatie? Hoe staan de medewerkers erin? Allemaal vragen waarop een antwoord moet kunnen worden gegeven, vóór u verder gaat. Heeft u die zaken op een rij en staan alle neuzen in dezelfde richting – nog steeds met de juiste begeleiding zowel intern als wellicht extern – dan vallen de puzzelstukjes op hun plaats.

ERP informatie

Bent u actief in het midden- en kleinbedrijf en oriënteert u zich op de aanschaf van ERP software, dan komt u voor veel keuzes te staan. Adviseurs en leveranciers staan in de rij om u verder te helpen. Helaas is dat niet altijd met de onafhankelijkheid die u nodig heeft om tot de beste keuzes te komen. Om die reden publiceert het ICT informatiecentrum in boeken, whitepapers, checklists en de gratis ERP box de belangrijkste informatie over de selectie, implementatie en toepassing van ERP software. Als MKB organisatie is deze ERP informatie gratis voor u beschikbaar via deze website.

Lees meer
Alles over het ERP software project (ERP box)
ERP software, 12 belangrijke adviezen over selectie en implementatie
ERP software selectie – De belangrijkste tips en adviezen over ERP selectie (gratis download)