Open Source ERP software – ERPsystemen.nl

Open source ERP software

 • Wat is open source ERP software?
 • Ontdek de voordelen, nadelen en eigenschappen
 • Vind, vergelijk en selecteer open source ERP software met de ERP box

  Open source ERP software is een alternatief voor de meeste andere ERP systemen die als closed source software in de vorm van cloud of on premise oplossingen worden aangeboden. Vaak betreft open source gratis software, maar dit hoeft zeker niet het geval te zijn. Het belangrijkste kenmerk van open source is dat de programmabron beschikbaar is. Dat biedt unieke voordelen, maar zorgt er desondanks niet voor dat alle ERP software op die manier wordt aangeboden.

  Alle ERP kennis bij elkaar

  Wat is open source ERP software?

  Open source ERP software is ooit ontstaan als een alternatief voor de standaardsoftware van grote softwareleveranciers. Verwijt was dat zij de gebruikers van hun software te afhankelijk van hen maakten met zeer gesloten ERP systemen. Voor iedere aanpassing waren gebruikers van deze software volledig aangewezen op de dure ontwikkelaars van de softwareleverancier. Dat was zeker niet wenselijk in de tijd dat er nog veel maatwerkaanpassingen nodig waren, omdat standaardsoftware weinig flexibiliteit bood. Open source software maakte de gebruikers ervan onafhankelijk van de ontwikkelaar van de software. Aanpassingen aan open source software kunnen ook gedaan worden buiten de softwareontwikkelaar om.

  Eigenschappen van open source

  Kenmerkend aan open source ERP software is de vrij beschikbare broncode, die bestaat uit de programmaregels waarmee de applicatie is samengesteld. Bij open source software mogen gebruikers die programmaregels vrij gebruiken en dus ook aanpassen, uitbreiden of verwijderen. Hiervoor is geen goedkeuring nodig van de ontwikkelaars die de broncode in eerste instantie hebben gemaakt. Vaak gaat de ontwikkeling van een softwareoplossing door, dankzij de inbreng van steeds meer gebruikers van de software die zelf aanpassingen bedenken en maken.

  Bij closed source ERP software moet er in principe voor de broncode worden betaald en is deze afgeschermd. Gebruikers huren de software (ERP in de cloud) of kopen in de vorm van een licentie het gebruiksrecht. De mogelijkheden om de broncode zelf aan te passen zijn beperkt, daarvoor is medewerking van de leverancier nodig. Toch wordt het niet kunnen aanpassen van de broncode tegenwoordig nauwelijks meer als een nadeel gezien.

  Moderne ERP software is ook flexibel

  Wat voorheen als groot nadeel van closed source ERP software werd gezien, geldt bij moderne ERP software steeds minder. Ook ERP software waarvan de broncode is afgeschermd, biedt tegenwoordig namelijk veel flexibiliteit. Door de grote mate van modulariteit en configureerbaarheid van huidige ERP oplossingen is maatwerk vaak niet eens meer nodig. Daarnaast zijn moderne ERP systemen al ingericht om eenvoudig te koppelen met andere systemen, waardoor er steeds minder behoefte is om aan de broncode te sleutelen. Ook bieden low code applicaties voor specifieke functionaliteit momenteel snel praktische oplossingen.

  Kosten van open source ERP

  Veel oorspronkelijke voordelen van open source ERP software zijn door alle ontwikkelingen steeds minder relevant geworden. Dit verklaart dat voor het overgrote deel van alle ERP implementaties nog altijd gebruik gemaakt wordt van oplossingen met een gesloten broncode. Ook het financiële voordeel van open source oplossingen gaat in veel gevallen niet meer op, omdat de implementatie van open source ERP software zeker niet per definitie goedkoper is dan van andere ERP oplossingen en vaak ook zelfs duurder.

  Vergelijken en selecteren

  Waar open source altijd stond voor gratis of goedkoop, is dat nu zeker niet meer het geval. Voor het vergelijken van de kosten van open source ERP met die van closed source ERP moet u dan ook niet meer kijken naar de kosten van de software zelf, maar naar de totale projectkosten. Bij het maken van die vergelijking en het selecteren van een oplossing kan de ERP box u helpen. U heeft dan ook snel een beter beeld van de kosten van beide.

  Open source ERP systemen
  Diverse ERP oplossingen worden als open source software aangeboden, vaak gratis. U leest erover in het software overzicht. Enkele leveranciers van open source ERP software zijn Odoo, ERPNext, iDempiere, webERP en Bitrix24. Wat uw keuze bepaalt, is afhankelijk van veel factoren. Niet alleen een persoonlijke voorkeur voor open source of de wens voor laaggeprijsde software moeten hierbij bepalend zijn. Lage instapkosten kunnen op termijn leiden tot hoge gebruikskosten. Laat u daarom goed informeren over zowel open source als closed source ERP oplossingen en de gevolgen van uw keuze voor de implementatie ervan, gebruiksaspecten, kosten, continuïteit en service.

  Gratis ERP box

  Maak bij het vinden, vergelijken, selecteren en implementeren van een ERP oplossing gebruik van de gratis ERP box. Het vergroot uw kans op een succesvol ERP project. Want ook bij veel implementaties van open source ERP software gaat er nog onnodig veel mis.

  Open source ERP