ERP project | ICT informatiecentrum – ERPsystemen.nl

ERP project

Wat u wel en niet moet doen voor een succesvolle selectie en implementatie

Een ERP project heeft niet bij voorbaat het vooruitzicht op een goede afloop. Slechts de helft van alle ERP implementaties verloopt, zoals dat de bedoeling was. Voor de andere helft geldt dus het tegenovergestelde; die mislukken geheel of gedeeltelijk. Ondanks de vele kennis die er inmiddels is over het organiseren en opzetten van een ERP project, lukt het blijkbaar nog steeds niet om alle selectie- en implementatietrajecten met hulp van die kennis probleemloos te laten verlopen. In dit deel van ERPsystemen.nl leest u over succesfactoren, valkuilen, knelpunten, oorzaken en oplossingen.

De succesfactor van een ERP project

ERP projecten worden in grote mate beïnvloed door de uitgangspunten. Zijn die verkeerd, dan is de kans klein dat het project leidt tot het beoogde resultaat. Door een technische benadering van het project kan de focus te veel komen te liggen op het sec vervangen van de oude software door de nieuwe. Door het ERP project te beschouwen als organisatorisch vraagstuk, ligt het accent niet op de vernieuwing op zich, maar op de verbeteringen die erdoor gerealiseerd kunnen worden. Lees verder.

Business design team noodzakelijk voor ERP project

Er is tijdens de ERP implementatie veel werk aan de winkel, met name om ervoor te zorgen dat de nieuwe bedrijfssoftware ook echt een verbetering gaat betekenen voor uw bedrijfsprocessen. Nog te vaak wordt een nieuw systeem geïmplementeerd, maar blijven de werkprocessen hetzelfde. En zoals Einstein al zei: ‘als je doet wat je altijd al deed, krijg je wat je altijd al kreeg’. Om dit te voorkomen wijst u een apart team aan, dat waakt over de inhoud en uitvoering van een ERP project: het business design team. Lees verder.

Tips voor een geslaagde ERP implementatie

ERP implementaties zijn complexe, kostbare en vaak lange trajecten die een grote impact hebben op de bedrijfsprocessen en ICT capaciteit van uw organisatie. Er gaat dan ook nogal eens wat mis. Het mislukken van ERP implementaties kent vele oorzaken. Vaak is er echter een combinatie van factoren die elkaar versterken, waardoor de implementatie in een negatieve spiraal terechtkomt. Wat moet u doen om fouten te voorkomen en uw softwareproject te laten slagen? Lees verder.

ERP optimalisatie

Als ERP software niet meer voldoet aan actuele eisen en wensen, is vervanging vaak de eerste gedachte. Alleen al gezien de organisatorische, technische en financiële implicaties daarvan, kan het verstandig zijn eerst te kijken naar mogelijkheden om bestaande software te optimaliseren. Lees verder.

Meer over ERP projecten

In de komende maanden publiceren wij hier meer artikelen over knelpunten en oplossingen rondom ERP projecten. Via de ICT nieuwsbrief blijft u op de hoogte van nieuw verschenen artikelen. Meer informatie over dit thema leest ook terug in de boeken die het ICT informatiecentrum over ERP software uitgeeft. Bekijk de ERP boeken.

Start u een ERP project?

Ontvang dan alle informatie over ERP selectie, implementatie en het organiseren en uitvoeren van uw ERP project als onderdeel van de gratis ERP box. U ontvangt dan tevens een exemplaar van het boek ‘Komt een CEO bij de IT dokter’. In dit boek worden de grootste en meest herkenbare barrières voor een succesvol ERP project genoemd en leest u over de oplossingen om dit te voorkomen. Bekijk de ERP box.

ERP projecten