ERP voor de zakelijke dienstverlening - ERPsystemen.nl

ERP software voor de zakelijke dienstverlening

  • ERP software voor zakelijke dienstverleners
  • Maak kennis met oplossingen en leveranciers
  • Lees meer over selectie en implementatie: ERP kennisbank

De zakelijke dienstverlening kent bedrijfsprocessen de geautomatiseerd kunnen worden met breed inzetbare ERP software, maar effectiever en efficiënter kunnen worden aangestuurd vanuit een branchespecifieke ERP oplossing. Voor zakelijke dienstverleners, zoals juridische en financiële dienstverleners, adviesbureaus, marketingbureaus of internetbedrijven, bestaat er dan ook ERP software die speciaal is gericht op het integraal automatiseren van hun bedrijfsprocessen: ERP voor de zakelijke dienstverlening.
 

Ontwikkelingen en oplossingen

Zoals momenteel voor veel branches geldt, maken bedrijven en bureaus in de zakelijke dienstverlening een snelle ontwikkeling door. De toenemende druk om bedrijfsprocessen en workflows flexibel en efficiënt te organiseren en de klantgerichtheid te optimaliseren stelt steeds hogere eisen aan de software die de processen en workflows bestuurt. Verdere digitalisering en effectief gebruik van data zijn daarbij belangrijk. Hoe zich dat vertaalt in moderne oplossingen, kunt u zien bij de hier genoemde softwareleveranciers. Zij hebben gespecialiseerde ERP oplossingen voor uw branche.

Specialisten in ERP software voor zakelijke dienstverleners

Bekijk meer ERP software voor de zakelijke dienstverlening op ICTleveranciers.nl

Wat is ERP software voor dienstverleners?

Met ERP software voor zakelijke dienstverleners worden meerdere administratieve bedrijfsprocessen geautomatiseerd met één geïntegreerde ERP oplossing. Het onderbrengen van bijvoorbeeld de financiële administratie, inkoop, CRM, ordermanagement, case management, HRM, urenregistratie, payroll, facturatie, projectplanning en projectadministratie in één systeem biedt veel voordelen voor de hele organisatie. Verklaring hiervoor is dat iedere gebruiker van het ERP pakket, ongeacht zijn of haar taken, van dezelfde data gebruik kan maken. Financiële data, planningsdata en data over klanten, orders en cases zijn hierdoor beter, actueler en betrouwbaarder, waardoor werkprocessen beter gestuurd kunnen worden en er minder fouten gemaakt worden.

 
 
ERP software voor de zakelijke dienstverlening
 
 

ERP toepassingen

De kritische klant van vandaag de dag eist professionaliteit, maatwerk maar tegen de kosten van standaard werk en betrokkenheid. Hij wil geen nummer zijn maar ‘top of mind’. Dat geldt voor alle markten, maar zeker voor de markt van de zakelijke dienstverlening. Een markt met een grote veelzijdigheid, sterke concurrentie en grote prijsdruk. Als dienstverlenende organisatie krijgt u te maken met steeds complexer wordende werkterreinen en opdrachten en met meerdere partners die tegelijk aan eenzelfde project werken. Voeg daarbij dat de klant enerzijds meer tijd neemt om te beslissen en anderzijds steeds meer last minute beslist. En daar moet u dan op kunnen inspelen. Als belangrijkste argument voor zijn beslissing geldt voor uw klant bovendien de prijs. Omdat hij moeite heeft de intellectuele waarde van uw dienst op waarde te schatten.

Klantbehoud en klanttevredenheid

De juiste inzet van ICT oplossingen – zoals ERP software voor de zakelijke dienstverlening – kan u helpen om de kosten laag te houden, de efficiency hoog en de effectiviteit groot. Alleen onder die voorwaarden kunt u inspelen op die gevraagde flexibiliteit. Met een ERP pakket voor zakelijke dienstverleners bent u in staat uw primaire processen goed in te richten, hetgeen een zeer positieve invloed heeft op klantbehoud en klanttevredenheid, kostenbeheersing en margeverbetering, optimalisering van interne processen, ondersteuning van nieuwe samenwerkingsvormen en een integrale informatievoorziening. Als u kunt vertrouwen op de volledigheid en actualiteit van de gegevens en inzichten die u ter beschikking staan door een ERP pakket, kunt u zich kunt helemaal concentreren op uw dienstverlening.

 
 
ERP software voor dienstverleners
 
 

Functionaliteiten ERP pakket

Een goed ingericht ERP systeem voor de zakelijke dienstverlening biedt u inzicht op financieel gebied, op het gebied van HRM, CRM, planning, orderverwerking, documentbeheer en case management. Gegevens in deze processen staan niet los van elkaar. Deze hebben invloed op veel onderdelen van uw bedrijfsvoering en uiteindelijk dus op het succes van uw onderneming. Functionaliteit op het gebied van HRM en salarisadministratie geeft u tijdig inzicht over beschikbaarheid van mensen, kosten en biedt u bovendien houvast op het gebied van wet- en regelgeving. De integratie van klantgegevens in uw ERP oplossing biedt inzichten in wie welke behoeften heeft, wanneer welke dienst is afgenomen en waar mogelijk nieuwe kansen liggen op cross- en upselling.

ERP modules

Specifieke aanvullende en op uw zakelijke dienstverlening afgestemde modules van het ERP pakket voor planning, budgettering of forecasts geven u handvatten om snel te reageren op veranderingen in de behoeften in de markt. Agility (wendbaarheid en flexibiliteit) van uw organisatie bepalen het succes. De klant vraagt en u levert. Indien deze modules goed zijn ingericht werken ze volledig geïntegreerd en leveren gedetailleerde inzichten.

Analytics en business intelligence

ERP software voor de zakelijke dienstverlening is in staat alle back-officeprocessen te automatiseren. Het systeem maakt op die manier een belangrijke kostenverlaging mogelijk voor de hele organisatie. Administratieve taken worden verlicht en met de geboden transparantie van processen, mensen en middelen heeft u op elk gewenst moment de mogelijkheid om te volgen wat er gaande is in uw organisatie en bij uw klanten. U kunt waar gewenst snel en effectief ingrijpen. Een goed beeld van alle mensen en middelen, kosten en opbrengsten levert bovendien soms verrassende inzichten en kansen voor nieuwe dienstverlening op. Data analytics en business intelligence kunnen hierin een belangrijke rol spelen.

 
 
ERP software voor zakelijke dienstverleners
 
 

Informatie over ERP oplossingen

Bent u actief in de zakelijke dienstverlening en oriënteert u zich op de aanschaf van ERP software, dan komt u voor veel keuzes te staan. Adviseurs en leveranciers staan in de rij om u verder te helpen. Helaas is dat niet altijd met de onafhankelijkheid die u nodig heeft om tot de beste keuzes te komen. Om die reden publiceert het ICT informatiecentrum in boeken, whitepapers, checklists en de gratis ERP box de belangrijkste informatie over de selectie, implementatie en toepassing van ERP software. Een overzicht daarvan vindt u via de ERP kennisbank.

Lees meer
Alles over het ERP software project (ERP box)
ERP software, 12 belangrijke adviezen over selectie en implementatie
ERP software selectie – De belangrijkste tips en adviezen over ERP selectie (gratis download)