ERP voor de zakelijke dienstverlening - ERPsystemen.nl

ERP software voor de zakelijke dienstverlening

In toenemende mate ontwikkelen ERP oplossingen zich tot specifieke oplossingen voor een branche. Ook voor zakelijke dienstverleners bestaat er inmiddels ERP software die speciaal is gericht op het integraal automatiseren van hun bedrijfsprocessen. Lees hier meer over ERP voor zakelijke dienstverleners.

ERP toepassingen

De kritische klant van vandaag de dag eist professionaliteit, maatwerk maar tegen de kosten van standaard werk en betrokkenheid. Hij wil geen nummer zijn maar ‘top of mind’. Dat geldt voor eigenlijk alle markten wel, maar zeker voor de markt van de zakelijke dienstverlening. Een markt met een grote veelzijdigheid, sterke concurrentie en grote prijsdruk. Als dienstverlenende organisatie krijgt u te maken met steeds complexer wordende werkterreinen en opdrachten en met meerdere partners die tegelijk aan eenzelfde project werken.

Wie helpt u verder?
ERP voor de zakelijke dienstverlening wordt geleverd door:

Niet redactioneel

Voeg daarbij dat de klant enerzijds meer tijd neemt om te beslissen en anderzijds steeds meer last minute beslist. En daar moet u dan op kunnen inspelen. Als belangrijkste argument voor zijn beslissing geldt voor uw klant bovendien de prijs. Omdat hij moeite heeft de intellectuele waarde van uw dienst op waarde te schatten.

Klantbehoud en klanttevredenheid

De juiste inzet van ICT hulpmiddelen – zoals ERP software voor de zakelijke dienstverlening – kunnen u bijstaan om de kosten laag te houden, de efficiency hoog en de effectiviteit groot. Alleen onder die voorwaarden kunt u inspelen op die gevraagde flexibiliteit, in alle opzichten. Bent u in staat om met dat ERP pakket voor zakelijke dienstverleners uw primaire processen goed in te richten betekent dat klantbehoud en klanttevredenheid, kostenbeheersing en margeverbetering, optimalisering van interne processen, ondersteuning van nieuwe samenwerkingsvormen en ‘last but not least’ een integrale informatievoorziening. Als u kunt vertrouwen op de volledigheid en actualiteit van de gegevens en inzichten die u ter beschikking staan door een ERP pakket, kunt u zich kunt helemaal concentreren op uw dienstverlening. U bent helemaal in control…

Functionaliteiten ERP pakket

Een goed ingericht ERP systeem voor de zakelijke dienstverlening biedt u inzicht op financieel gebied, op het gebied van HRM, CRM, en zo meer, in een integrale context. Dus alles in de juiste samenhang met elkaar. Gegevens staan niet los van elkaar, ze hebben invloed op alle/veel onderdelen van uw bedrijfsvoering en uiteindelijk dus op het succes van uw onderneming. Functionaliteit op het gebied van HRM en salarisadministratie geeft u tijdig inzicht over beschikbaarheid van mensen, kosten en biedt u bovendien houvast op het gebied van wet- en regelgeving. De integratie van uw ERP pakket met uw klantgegevens biedt inzichten in wie welke behoeften heeft en wanneer welke dienst heeft afgenomen, of waar mogelijk nieuwe kansen liggen op cross- en upselling.

ERP modules

Specifieke aanvullende en op uw markt afgestemde modules van het ERP pakket voor planning, budgettering en voorspellingen geven u handvatten om snel te reageren op veranderingen in de behoeften in de markt. Agility (wendbaarheid en flexibiliteit) van uw organisatie bepalen het succes. De klant vraagt en u levert. Indien deze modules goed zijn ingericht werken ze volledig geïntegreerd en leveren gedetailleerde inzichten.

Inspelen op veranderingen

Een ERP pakket voor de zakelijke dienstverlening is in staat alle back-officeprocessen te automatiseren. Het systeem maakt op die manier een belangrijke kostenverlaging mogelijk voor de hele organisatie. Administratieve taken worden verlicht en met de geboden transparantie van processen, mensen en middelen heeft u op elk gewenst moment de mogelijkheid om te volgen wat er gaande is in uw organisatie. En bij uw klanten! U kunt waar gewenst snel en effectief ingrijpen. Een goed beeld van alle mensen en middelen, kosten en opbrengsten levert bovendien soms verrassende inzichten en kansen voor nieuwe dienstverlening op.

De geïntegreerde informatie-inzichten uit uw ERP software voor de zakelijke dienstverleners bieden goede mogelijkheden voor adequate analyses. In het bedrijfsleven verandert alles snel. Het is aan u om daarop op de juiste wijze in te spelen.

ERP informatie

Bent u zakelijke dienstverlener en oriënteert u zich op de aanschaf van ERP software, dan komt u voor veel keuzes te staan. Adviseurs en leveranciers staan in de rij om u verder te helpen. Helaas is dat niet altijd met de onafhankelijkheid die u nodig heeft om tot de beste keuzes te komen.

Om die reden publiceert het ICT informatiecentrum in boeken, whitepapers, checklists en de gratis ERP box de belangrijkste informatie over de selectie, implementatie en toepassing van ERP software. Voor u als zakelijk dienstverlener is deze informatie over ERP software gratis beschikbaar via deze website. Lees meer tips, adviezen en ervaringen in de ERP box.


Lees ook dit over ERP software
Alles over het ERP software project (ERP box)
Meest gemaakte fouten bij ERP selectie (whitepaper)
Waarom IT projecten mislukken (gratis e-boek)