Project ERP systemen versus generieke - ERPsystemen.nl

Project ERP systemen versus generieke

ERP systemen zijn ontworpen om de gegevens binnen een organisatie te integreren, met inbegrip van financiële en boekhoudgegevens, customer relationship management, inkoop, human resources, budgettering, invoer van inkooporders, materialen en productie. Bij een project ERP systeem zijn alle processen en data gericht zijn op de ondersteuning van projecten. Als kennispartner van het ICT informatiecentrum geeft Menno Schuurman van Deltek uitleg over de toepassing ervan. U kunt deze tekst onderaan de pagina ook als whitepaper downloaden en printen.

Verschillen

Het succes van professionele dienstverlenende organisaties steunt op het werk en de expertise van gekwalificeerde medewerkers. Daarom draait de interne bedrijfsvoering om het uitvoeren van omzetgenererende klantprojecten. In essentie werken alle mensen en processen in 3D om die enorme activiteitenportfolio te ondersteunen. Om de winstgevendheid en productiviteit van een projectorganisatie te verhogen, is een oplossing nodig die de dynamiek rondom projecten, mensen, kennis en samenwerking ondersteunt.

Generieke, ‘one size fits all’ ERP is niet zo goed in het bijeenbrengen van een ‘3D-bedrijf’ tot één geheel, omdat daarbij aparte eilanden voor project- en bedrijfsinformatie worden gecreëerd. Dat maakt navigeren lastig en geeft niet zo gemakkelijk een volledig beeld van hoe het bedrijf dagelijks functioneert. Generieke ERP is ontworpen om kosten aan specifieke aspecten van een bedrijf te kunnen koppelen. Project ERP is ontworpen om die informatie op één plaats samen te brengen, zodat er altijd een ‘totaaloverzicht’ is.

Een op projecten gericht ERP systeem koppelt elke afzonderlijke zakelijke transactie aan een rekening, gebruiker, organisatie en project. Door het koppelen van al die elementen wordt nauwkeurig en op tijd de informatie aangeleverd die cruciaal is binnen alle afdelingen, zoals financiële rapporten, facturen, salarisadministratie en projectstatusrapporten. Dat zorgt voor transparantie en betere controle binnen alle gebieden van het project en de bredere organisatie. Het zorgt ook voor betere zakelijke beslissingen. Om hetzelfde te bereiken met generieke ERP is meer tijd en geld nodig om de systemen aan te passen.

Argumenten voor project ERP

Een van de belangrijkste redenen om voor project ERP te kiezen, is dat het ontworpen is om gedetailleerde rapporten te genereren op basis van de behoeften van iedere individuele medewerker in het bedrijf. Dat zorgt voor eenheid tussen de afdelingen en zorgt ervoor dat alle medewerkers volgens hetzelfde proces kunnen werken. Het gebruik van een generieke ERP oplossing zonder aanpassingen levert niet hetzelfde niveau van gedetailleerde rapportage op, omdat de informatie niet uniform is. Daardoor is het maken van rapporten doorgaans tijdrovend en erg ingewikkeld. Specifieke projectgebaseerde ERP software geeft het juiste inzicht in hoe het bedrijf functioneert. Dit helpt om de efficiëntie te verbeteren en uiteindelijk geld te besparen.

Optimale bedrijfsvoering

Professionele dienstverleners als consultancybureaus, architecten- en ingenieursbureaus en marketingbureaus krijgen met onze oplossing weer grip op de projecten, resources, planning en winstgevendheid. Op vijf gebieden verbetert project ERP projectorganisaties:

    1. Hogere scoringskansen van marketing en sales.
    2. Optimale planning en inzet van medewerkers.
    3. Betere projectcontrole en maximale winstgevendheid.
    4. Financiële grip en volledig inzicht.
    5. Betere communicatie en samenwerking.

 

Bron: Deltek, kennispartner van het ICT informatiecentrum.