Ontwikkelingen van ERP software - ERPsystemen.nl

Over de toepassing en ontwikkelingen van ERP software

Diverse specialisten op het gebied van ERP software publiceren als kennispartner van het ICT informatiecentrum artikelen over de toepassing, selectie en implementatie van ERP pakketten. In dit artikel geeft Bas Melten van Provide Business Solutions zijn visie op de toepassing en ontwikkelingen van ERP software.

Functionaliteit

Zeker in het MKB geldt dat hoe meer de ERP software aansluit op de behoeften van een gebruiker, hoe beter. Bij het huidige aanbod van ERP systemen bestaat altijd het gevaar voor het aanschaffen van een veel te complex pakket. Wie een vervoermiddel zoekt waarmee hij alle kanten uitkan, komt misschien thuis met een helikopter, terwijl hij behoefte had aan een bakfiets. In feite geldt de spelregel: hoe meer eenvoud, des te beter is men af. Om te beoordelen welke ERP software het best bij een organisatie past zijn drie zaken van belang: specifieke rapportage behoeften, koppeling met externe systemen en aanpassingen in de gebruikersinterface aan de werkwijze van het bedrijf. Beslissend bij de aanschaf van ERP software zijn de mogelijkheden van het systeem op deze drie gebieden.

Waarde voor de bedrijfsvoering

Kleine en middelgrote make to order productiebedrijven moeten tegenwoordig overleven in een markt die aan steeds grotere vereisten en veranderingen onderhevig is. Dit maakt flexibiliteit noodzakelijk. In de huidige markt is het vermogen om snel aan productiewijzigingen te voldoen een beslissend concurrentie voordeel. Branchespecifieke ERP software is hiervoor één van de oplossingen. In productiebedrijven doen vragen betreffende capaciteit, werkbelasting en beschikbaarheid van materialen zich vaak voor:

  • Kunnen wij een product voor een klant produceren op de datum die wordt gevraagd?
  • Hebben wij de noodzakelijke materialen en middelen beschikbaar?
  • Hoe ver in de toekomst zijn wij vol gepland met het huidige aanbod aan orders?
  • Welk werk is achterstallig of moet deze week worden voltooid?

De antwoorden op deze vragen en integratie van alle kritische bedrijfsonderdelen middels de juiste ERP software geven grip op de zaak. Dit draagt bij aan betere uniforme bedrijfsvoering en winstgevendheid van iedere organisatie. Het geeft u meer tijd om te focussen op wat echt belangrijk is.

Overschakelen op nieuwe ERP software

Het implementeren van nieuwe ERP software is een goede gelegenheid om de processen en procedures te herzien. In de praktijk is het altijd een uitdaging om beide trajecten tegelijkertijd te beheersen. De implementatietrajecten van ERP Software gaan altijd gepaard met een extra tijdsinvestering van de betrokken afdelingen en de stappen die moeten worden gevolgd. De meeste tijd wordt in beslag genomen door het herschrijven en/of vastleggen van procedures en werkinstructies. Het is dan ook van belang dat betrokkenen bepaalde dagelijkse werkzaamheden kunnen delegeren naar andere medewerkers gedurende het implementatie traject. Het resultaat van de inspanningen is dat middels een ERP systeem informatie voor iedereen inzichtelijk wordt. Dit kan een verschuiving van functies en verantwoordelijkheden teweegbrengen. In veel gevallen krijgen medewerkers meer verantwoording voor zijn of haar eigen functiegebied. Het resultaat van de overschakeling naar ERP software wordt uiteindelijk bepaald door het gedrag van de individuen in de praktijk. Dit zijn de echte kritische factoren bij een implementatie!

Ontwikkelingen rond ERP software

De afgelopen vijf jaar is er een trend te herkennen in gestandaardiseerde en sectorspecifieke toepassingen, waarbij gebruiksvriendelijke user interfaces een standaard is geworden. Tegenwoordig kennen we instapoplossingen en oplossingen die zich richten op vaak complexe, industriespecifieke bedrijfsprocessen. De toepassing van barcodescanners en vormen van papierloos produceren is voor vele organisaties niet vreemd meer. Evenals het huidige gebruik en toepassing van het internet. De vergaande data uitwisseling in de totale supply chain, middels webwinkels, EDI en directe integratie van e-mail functies, is vereenvoudigd. Standaardisatie in technologie, evenals de betaalbaarheid van de huidige ERP software, maakt het mogelijk ieder type bedrijf te voorzien in een passende oplossing.

Trends

We verwachten een vergaande specialisatie van toeleveranciers op bepaalde vakgebieden. Op technologisch vlak zal daarnaast de toepassing van webbased en mobile oplossingen, die platformonafhankelijk kunnen werken, verder de trend gaan zetten.

Ontwikkelingen bij deze ERP leverancier

Provide is gespecialiseerd in productiebedrijven, heeft ervaring in traditionele ERP software, productie administratie, integratie van software met CAD/PLM en interfacing met vele moderne data devices. We zijn van mening dat we echte toegevoegde waarde kunnen leveren aan onze klanten door specialisatie in de klant order gestuurde en make to stock productie bedrijven. Het continu opleiden en certificeren van medewerkers is onze waarborging van kwaliteit. Daarnaast werken we nauw samen in een netwerk van gespecialiseerde partners.
 
 
Bron: Provide Business Solutions, kennispartner van het ICT informatiecentrum.