ERP software voordelen | Toelichting - ERPsystemen.nl

Voordelen ERP software

  • ERP software voordelen toegelicht
  • Hoe ERP uw bedrijfsprocessen verbetert
  • Gebruik bij de selectie van ERP software de gratis ERP box

Het inzetten van een ERP systeem heeft verschillende voordelen. Allereerst beschikken alle medewerkers via de centrale database over complete en actuele informatie. Dat maakt hen productiever en het versterkt de interne samenwerking. Ook systemen die gebruikt worden voor de interactie met klanten – bijvoorbeeld webshops zijn te integreren. Verder bieden de meeste ERP leveranciers tools voor het analyseren van data waardoor u meer grip heeft op de bedrijfsprocessen en beter onderbouwd kunt beslissen. Per sector zijn er nog bijkomende voordelen van ERP software. Zo kunnen productiebedrijven al hun processen – van orderinvoer tot uitlevering – digitaal ondersteunen en de gegevensstromen vérgaand automatiseren. Ook wholesalers kunnen alle informatie uit het systeem halen. En retailers zijn in staat om een omni-channel strategie uit te rollen waarbij alle data over voorraden en verkopen (zowel fysiek als online) real time beschikbaar is.

ERP software selecteren?

Integrale informatievoorziening

De penetratiegraad van ERP software in de retail, groothandel en maakindustrie bedraagt meer dan 67%. Begrijpelijk, want een goed geselecteerd en geïmplementeerd systeem levert veel voordelen en dus veel geld op. Het belangrijkste voordeel is dat alle bedrijfsinformatie op één centrale plek is samengebracht. Wanneer u werkt met aparte pakketten ontstaan ‘verschillende versies van de waarheid’ en moeten gegevens van de ene database (handmatig) in de andere worden overgenomen. Dat is tijdrovend en foutgevoelig. Een ERP systeem voorkomt dubbel werk bij de gegevensinvoer en maakt de data bedrijfsbreed consistent. Daardoor verbetert de communicatie tussen medewerkers en stijgt de productiviteit.

Integratie met andere systemen

Moderne ERP systemen bieden ook steeds meer functionaliteit voor de interactie met klanten en de analyse van data. Denk aan modules voor business intelligence, customer relationship management of het opzetten van een webshop . Wanneer u hiervoor ook wilt blijven werken met software van andere leveranciers is deze te koppelen aan het ERP systeem. Zo kunt u integraal invulling geven aan uw omni-channel strategie en heeft u volledig zicht op alle processen. Dat verlaagt de operationele kosten en verhoogt de klanttevredenheid.

Beter onderbouwde beslissingen

De meeste ERP leveranciers bieden tools voor data-analyse en rapportage. Sommige van hen hebben hiervoor zelfs toonaangevende bedrijven op het gebied van business intelligence overgenomen. Met de analysetools kunt u niet alleen terugkijken naar de performance en winstgevendheid van bedrijfsactiviteiten. U kunt ook downdrills op de data maken en gegevens uit verschillende processen combineren om de oorzaak van problemen boven water te krijgen. Verder zijn externe gegevens te gebruiken om what if analyses maken om mogelijke toekomstscenario’s door te rekenen. Kortom, met een ERP systeem hoeft u niet te ondernemen op ‘buikgevoel’ maar kunt u onderbouwde strategische, tactische en operationele beslissingen nemen.

Sterkere grip op bedrijfsprocessen

Veel ERP systemen zijn gebaseerd op ‘best-practices’ in een bepaalde branche of op een specifieke bedrijfstaak. Bij de implementatie kunt u die gebruiken om uw processen te optimaliseren. Vervolgens dwingt het systeem medewerkers om de voorgeschreven procedures te volgen. Zo kunt u bijvoorbeeld voorschrijven dat alle velden van een formulier ingevuld zijn voordat het verder verwerkt kan worden. Ook andere bedrijfsregels zijn in te bedden. Denk aan het maximaliseren van kredieten of procedures voor de fiattering van investeringen. Wanneer regels overtreden worden kan dit automatisch gemeld worden aan de verantwoordelijken. Het ERP systeem zorgt dus voor een uniforme werkwijze en legt de basis voor operational excellence.

Meer tijd voor kerntaken

Bedrijven die geen ERP systeem gebruiken, werken al snel met vijf of meer verschillende softwarepakketten. Daardoor moeten medewerkers apart inloggen op die systemen en het kost ze veel tijd om gegevens uit die pakketten te integreren voor rapportages. Met een geïntegreerd ERP systeem hoeft u maar één keer in te loggen om toegang tot alle data te krijgen. Bovendien kan de informatie direct doorstromen van de ene afdeling naar de andere die ermee verder moet werken. De tijd die hierdoor vrijkomt kunnen medewerkers besteden aan zaken die de omzet, winstgevendheid en concurrentiepositie verbeteren. Denk aan professionalisering van de klantcontacten, analyse van de marges en productinnovatie.

ERP software voordelen voor productiebedrijven

ERP software verbindt alle industriële bedrijfsprocessen door informatie over orders, voorraden, logistiek en facturatie centraal op te slaan. De gegevens hoeven daardoor maar op één plaats opgeslagen te worden en zijn vervolgens voor elke geautoriseerde medewerker beschikbaar. Iedereen heeft dus de meest actuele en accurate gegevens voorhanden. Verder zijn delen van het proces te automatiseren. Zo kan het ERP systeem een ingevoerde verkooporder zonder menselijke tussenkomst omzetten in een inkooporder, een opdracht in de module voor de productieplanning en uiteindelijk in een transportorder. Alle logistieke processen van het verwerken van verkooporders, goederenontvangst , order picking en leveringen aan de klant worden dus geïntegreerd en vergaand geautomatiseerd.

Voordelen voor retailers

Ook de opkomst van e-commerce en nieuwe vormen van online communicatie vormen een aanleiding om te kiezen voor een modern ERP systeem. Webshops en mobile stores kunnen immers alleen tijdig leveren wanneer u beschikt over volledige en actuele informatie over voorraden en verkopen. Ook de voorraadniveaus van fysieke winkels moet hierin meegenomen worden. Alleen dan kunt u de beloften aan de klant waarmaken. Een geavanceerd ERP systeem stelt alle benodigde informatie beschikbaar aan inkopers, verkopers en klanten. Daarmee legt u als retailer de basis voor een succesvolle omni-channel strategie.

Voordelen voor de handel

Inzicht in de prestaties van uw onderneming is cruciaal, of u nu een pure wholesaler bent of ook productie- en retail-activiteiten uitvoert. Wat dat betreft hebben ERP systemen zich in de (groot)handel over de volle breedte bewezen. Gegevens over de verkoophistorie, aflever- en betalingsvoorkeuren…. alles is uit het ERP systeem te halen. Daarnaast kunt u met uw B2B of B2C klanten communiceren over acties, orders en betalingen met de nieuwste communicatiemiddelen, waaronder de smartphone, een tablet of een app, Het ERP systeem kan ook het verwerken van de goederenstroom, het beheer van uw magazijn en de bewaking van voorraadniveaus ondersteunen. Hiervoor wordt doorgaans een handelsgerichte ERP variant met de naam warehouse management systeem (WMS) ingezet.

ERP box

Oriënteert u zich op ERP software
of start u met de selectie?

Bekijk ERP box