Wat is ERP | Ontwikkelingen ERP software – ERPsystemen.nl

Ontwikkelingen ERP software

Lange tijd speelde ERP software geen rol. Tot ver in de jaren ’90 hadden bedrijven voor de meeste bedrijfsfuncties verschillende softwareoplossingen. Voorraadbeheer, planning, boekhouding en productiebesturing bijvoorbeeld, waren geautomatiseerd met eigen softwarepakketten. De mogelijkheid om onderling gegevens uit te wisselen was zeer beperkt, vaak zelfs geheel niet aanwezig. Iedere deeloplossing werkte met een eigen database en onderlinge koppelingen ontbraken. Telkens weer werden gegevens die betrekking hadden op dezelfde order opnieuw ingevoerd. De communicatie over orders, klanten en de administratieve aspecten daaromheen verliep moeizaam. Ook ontbrak het overzicht op het gehele bedrijfsproces, waardoor planning, productie en administratieve afhandeling veelal ad hoc gebeurden. ERP systemen brachten hierin verandering door het gehele bedrijfsproces te automatiseren met één geïntegreerde en bedrijfsbrede automatiseringsoplossing, met één centrale database die toegankelijk is voor alle bedrijfsonderdelen (productieplanning, inkoop, voorraadbeheer, verkoop, service, administratie, logistiek, HRM, enz.). Tot op de dag van vandaag is deze integratie nog steeds basis van iedere software oplossing.

Meer over ERP software

Een uitgebreide uitleg over ERP software, de toepassing ervan en andere aspecten leest u in het gratis boekje ‘ERP software’, samengesteld door het ICT informatiecentrum.

Ontwikkelingen ERP software

Ontwikkelingen ERP software

Toepassing

Als ‘opvolger’ van MRP systemen (gericht op productiebesturing) werd ERP lange tijd uitsluitend geassocieerd met productiebedrijven. Inmiddels is dat al lang niet meer zo. Naast veel toepassingen bij productiebedrijven, is de toepassing van deze software ook groot bij dienstverlenende bedrijven in de zorg en zakelijke dienstverlening, bij de overheid en nutsbedrijven, enzovoort. De afgelopen tien jaar is het aantal branchespecifieke ERP systemen sterk toegenomen en nog altijd ontstaan er voor steeds meer bedrijfstypen specifieke standaardoplossingen.

De grootte van organisaties die gebruik maken van ERP software, doet er inmiddels niet meer toe. Nadat er eerst talloze applicaties voor met name grote bedrijven ontwikkeld werden, is ook de toepassing van geïntegreerde software in het MKB tegenwoordig normaal. Sinds de introductie van ERP in de cloud is dit zelfs in een versnelling gekomen.

Toekomst van ERP systemen

Ontwikkelingen gaan nog steeds hard door, mede door het grote aanbod van ERP oplossingen en de steeds sterker wordende concurrentie onder de leveranciers. De gebruiksvriendelijkheid van de systemen neemt hierdoor nog telkens verder toe en nieuwe functionaliteit vergroot de toepassingsmogelijkheden van de ERP systemen voor grote organisaties en bedrijven in het MKB.

De ontwikkelingen rond cloud oplossingen gaan hard en steeds meer ‘vaste’ ERP systemen worden vervangen door online oplossingen. De technische betrouwbaarheid en veiligheid daarvan zijn inmiddels zo goed, dat het voor steeds meer organisaties aantrekkelijker wordt ERP software als service via internet af te nemen, dan eenmalig flink te investeren in een ERP oplossing die op eigen hardware wordt geïnstalleerd.

Ontwikkelingen ERP software