Eigenschappen ERP software | Betere processen - ERPsystemen.nl

Eigenschappen ERP software

  • Eigenschappen ERP software toegelicht
  • Effect op bedrijfsactiviteiten, functionaliteit en compabiliteit
  • Gebruik bij de selectie van ERP software de gratis ERP box

Het gebruik van ERP software heeft een positief effect op verschillende bedrijfsactiviteiten. Eén van de belangrijkste eigenschappen van ERP software is dat alle data is samengebracht in een centrale database. Dat is niet alleen makkelijk voor medewerkers die informatie zoeken, maar het bevordert ook de interne samenwerking. De bedrijfsleiding heeft meer zicht op de status van bedrijfsprocessen en kan de planning hier dus beter op afstemmen. Formaliseren van procedures met het ERP systeem versnelt de afhandeling van orders en verkleint de kans op fouten. Bovendien heeft u maar één leverancier voor uw bedrijfssoftware, waarbij u alleen de gewenste functionaliteit hoeft te kiezen.

Welke ERP software past bij uw organisatie?

Centrale verwerking van data

Veel eigenschappen van een ERP systeem zijn terug te voeren op de centrale database. Hierdoor wordt in de diverse bedrijfsprocessen dezelfde informatie gebruikt. Dat voorkomt veel dubbel (invoer)werk en waarborgt de volledigheid en actualiteit van de informatie. Verder verbetert de communicatie tussen afdelingen en bedrijfsonderdelen en heeft het management meer overzicht op de processen. Daardoor kunt u knelpunten in samenhangende processen vroegtijdig signaleren en processen effectiever optimaliseren.

Meer grip op bedrijfsprocessen

Het ERP systeem geeft integraal zicht op de verbanden tussen verkoop, ontvangen orders, calculatie, voorraad, inkoop, capaciteit en productie. Daardoor kunt u de voorraad minimaliseren en de tijdige beschikbaarheid van personeel, bedrijfsmiddelen en materiaal garanderen. Daarnaast maakt de software uw bedrijfsprocessen eenvoudiger en uniformer. Bij de implementatie kunt u namelijk procedures voor de invoer en verwerking van gegevens formaliseren, waardoor taken altijd op dezelfde manier worden afgehandeld.

Invloed op de klanttevredenheid

Een ERP systeem vergroot de klantgerichtheid van uw organisatie en daardoor ook uw (commerciële) slagkracht. Omdat procedures in het systeem zijn geformaliseerd kunt u eenvoudiger calculaties en offertes maken. Na ontvangst van de order zijn opdrachten beter beheersbaar, omdat de afdelingen die ermee verder moeten werken direct alle benodigde informatie hebben. Daardoor maakt uw organisatie minder fouten en versnelt u de afhandeling van orders. Dus kunt u afspraken over levertijden gemakkelijker nakomen. Verder is direct duidelijk wat de consequenties zijn van een spoedorder of andere zaken die het reguliere orderproces onderbreken. Bovendien geeft een ERP systeem u een beter inzicht op het bestelgedrag van klanten.

Eén leverancier voor uw bedrijfssoftware

Wanneer u kiest voor software van verschillende leveranciers voor de diverse bedrijfstaken moet u met al die partijen afspraken maken over de service en het up-to-date houden ervan. Bovendien ontstaat nogal eens onenigheid tussen de leveranciers wanneer pakketten niet goed gekoppeld kunnen worden. Met een geïntegreerde oplossing, die al uw functionele behoeften afdekt, heeft u nog maar één aanspreekpunt en is de leverancier verantwoordelijk voor al uw bedrijfssoftware. Bovendien kunt u gemakkelijker afspraken maken over de snelheid en beschikbaarheid van het systeem en deze vastleggen in één service level agreement (SLA).

Functionaliteit en compatibiliteit

De meeste ERP software is modulair opgebouwd. U hoeft dan alleen maar de modules aan te schaffen waaraan uw organisatie werkelijk behoefte heeft. Hiermee wordt dus een configuratie samengesteld die is toegesneden op de specifieke automatiseringsbehoefte van uw organisatie. Zo hebben zakelijke dienstverleners – in tegenstelling tot productiebedrijven vaak geen behoefte aan modules voor magazijnbeheer en transport, maar wel aan een module voor de projectadministratie en CRM (customer relationship management). Er zijn ook koppelingen te maken met applicaties van andere leveranciers of zelf ontwikkelde software. Sommige connectiesoftware is standaard beschikbaar, andere moet op maat gemaakt worden.

Lees hier meer over ERP selectie.

ERP box

Oriënteert u zich op ERP software
of start u met de selectie?

Bekijk ERP box