Wat is ERP | Eigenschappen ERP software – ERPsystemen.nl

Eigenschappen ERP software

Veel eigenschappen en voordelen van ERP software zijn een gevolg van de centrale database ervan. Hierdoor maakt u in diverse bedrijfsprocessen gebruik van dezelfde informatie, vermijdt u veel dubbel (invoer)werk en is de eenduidigheid van informatie gegarandeerd. De communicatie tussen afdelingen en bedrijfsonderdelen verbetert. Hierdoor neemt de beheersbaarheid van uw bedrijfsproces toe. Omdat de onderlinge samenhang van bedrijfsprocessen beter waarneembaar wordt, zijn ook de ‘zwakke plekken’ eerder traceerbaar. Grote invloed heeft een ERP systeem op de planning van processen. De verbanden die ontstaan tussen verkoop, ontvangen orders, calculatie, voorraad, inkoop, capaciteit en productie zorgen voor een minimale voorraad en een maximale zekerheid omtrent de tijdige beschikbaarheid van personeel, bedrijfsmiddelen en materiaal. Daarnaast maakt de software bedrijfsprocessen ook eenvoudiger. Procedures worden geformaliseerd, waardoor de eenduidigheid in de afhandeling van werkzaamheden gegarandeerd is.

Meer over ERP software

Een uitgebreide uitleg over ERP software, de toepassing ervan en andere aspecten leest u in het gratis boekje ‘ERP software’, samengesteld door het ICT informatiecentrum.

Eigenschappen ERP software

Eigenschappen ERP software

ERP systeem en klantgerichtheid

Een ERP systeem vergroot de klantgerichtheid van uw organisatie en daardoor ook uw (commerciële) slagkracht en concurrentiepositie. Afspraken over levertijden kunt u concreter maken en gemakkelijker nakomen. Geformaliseerde procedures zorgen ervoor dat u sneller kunt beschikken over calculaties en offertes. Na ontvangst van de order kunt u opdrachten sneller uitvoeren, maakt uw organisatie minder fouten en is de verdere afhandeling beter beheersbaar. Het effect van verstoringen kunt u vooraf beter inschatten. En dat geldt ook voor het effect van spoedwerkzaamheden die het ‘reguliere’ proces onderbreken. Telkens is direct duidelijk wat de consequenties zijn van een spoedorder op andere, lopende orders. Daarnaast levert een ERP systeem u een beter inzicht op in het bestelgedrag van klanten.

Nadelen ERP systeem?

U kunt het een nadeel vinden dat uw organisatie, vanwege de bedrijfsbrede toepassing van het ERP systeem, afhankelijker wordt van dat ene systeem en de leverancier daarvan. Een nadeel, dat tegelijk ook een voordeel kan zijn. Het betekent immers ook dat u met een geïntegreerde oplossing ook nog maar één verantwoordelijke en één aanspreekpunt heeft voor uw totale bedrijfsautomatisering. Onderling getwist tussen softwareleveranciers over incompatibiliteit voorkomt u er dus mee. Een ander ‘nadeel’ kan zijn dat de installatie en ingebruikname (implementatie) van het ERP systeem een grote impact heeft op uw organisatie. Met een goede voorbereiding en een professionele begeleiding hoeft u zich ook hierover niet al te veel zorgen te maken. Andere nadelen zijn erg afhankelijk van het bedrijfstype en de omstandigheden waarin een ERP systeem geïmplementeerd moet worden. Welke voor u gelden, wordt dan ook pas duidelijk als u de haalbaarheid van een ERP implementatie laat onderzoeken. Gaat u er gerust van uit dat ook uw organisatie profijt zal hebben van een ERP systeem, tot bij nader onderzoek het tegendeel blijkt.

Onderdelen ERP systeem

ERP software is bijna altijd opgebouwd uit standaard softwaremodules. Hiermee wordt een configuratie samengesteld die volledig aansluit bij de specifieke automatiseringsbehoefte van uw organisatie. Aanvullende functionaliteiten, zoals customer relationship management (CRM) en supply chain management (SCM), maken al deel uit van het ERP systeem of kunt u als externe applicatie aan het systeem koppelen.