Business design team noodzakelijk voor ERP project - ERPsystemen.nl

Business design team noodzakelijk voor ERP project

Tijdens een ERP implementatietraject wordt van het management van uw organisatie krachtig leiderschap verwacht. Dit betekent echter niet dat het management de uitvoering van het ERP project op zich neemt. Beter wijst u een apart team aan, dat waakt over de inhoud en uitvoering ervan: het business design team.

Er is tijdens de ERP implementatie veel werk aan de winkel, met name om ervoor te zorgen dat de nieuwe bedrijfssoftware ook echt een verbetering gaat betekenen voor uw bedrijfsprocessen. Nog te vaak wordt een nieuw systeem geïmplementeerd, maar blijven de werkprocessen hetzelfde. En zoals Einstein al zei: ‘als je doet wat je altijd al deed, krijg je wat je altijd al kreeg.’ Met een nieuwe auto neemt de kans dat u in de dagelijkse file staat niet af.

ERP projecten; visie en doelstellingen

Er zijn twee key-succesfactoren aan te geven waarmee u de kans op een geslaagde ERP implementatie vergroot. De eerste is krachtig leiderschap, waarmee u anticipeert op wat u wilt bereiken met de nieuwe ERP software. Hiermee maakt u voor iedereen duidelijk wat de gewenste, nieuwe situatie is voor de organisatie. Uiteraard gaat het daarbij om concrete, tastbare resultaten en doelstellingen. Geen vage, algemene termen dus. Hoe duidelijker uw doelstellingen, des te gemakkelijker kunnen deze vertaald worden in een overbruggingsstrategie tussen de huidige situatie en de toekomst. De tweede key-succesfactor is het samenstellen van een apart team dat tijdens het project de verantwoordelijkheid draagt voor het realiseren van de doelstellingen. Dit team, dat wordt aangeduid met de term business design team, vertaalt uw doelstelling naar de praktijk: systemen en daaraan gerelateerde werkprocessen. Hiermee nemen zij een deel van de uitvoering van het ERP project voor hun rekening.

Business design team als procesbewaker

Op het moment dat het implementatieproces van start gaat, doet het management een stapje terug en wordt een deel van de verantwoordelijkheid overgedragen aan de experts van het business design team. Zij maken de operationele vertaalslag en treden op als procesbewaker. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van het implementatieproces en zien erop toe dat de doelstellingen worden gerealiseerd. Zij waken ervoor dat ‘oude kennis’ leidend wordt en nieuwe kennis en mogelijkheden niet voldoende worden benut. Als u dan toch veel tijd en geld investeert in een nieuwe ERP oplossing, doe dat dan vooral met een team dat het beste vooruitzicht biedt op een goed werkend systeem, dat uw organisatie ook echt verder brengt en dat klaar is voor de toekomst.

Dit is een artikel van de ICT redactie van het ICT informatiecentrum.
Bezoek de ERP kennisbank voor alle informatie over de selectie, implementatie of toepassing van ERP software.