Generieke versus projectspecifieke ERP systemen | ERPsystemen.nl

Generieke versus projectspecifieke ERP systemen

 • Verschil tussen generieke en specifieke, projectgerichte ERP systemen
 • Wat bepaalt uw keuze?
 • Download een gratis e-boek en lees meer over verschillen in ERP software

Generieke ERP systemen zijn ontworpen om alle gegevens van een bedrijf te integreren. Denk aan data over de in- en verkoop, magazijnvoorraden, personeelsplanning, facturatie, logistiek en service. Maar er zijn ook ERP systemen waarin functionaliteit en gegevens gericht zijn op de ondersteuning van specifieke projecten.

U zoekt nieuwe ERP software?

Wat zijn generieke ERP systemen?

Bij productiebedrijven draait de interne bedrijfsvoering om het uitvoeren van werkzaamheden die in serieproductie worden uitgevoerd. Alle afdelingen hebben hun eigen takenpakket en zijn bezig met opdrachten die deel uitmaken van een standaard activiteitenportfolio. Om dit te ondersteunen is een generiek ERP systeem de beste oplossing.

Wat zijn projectgerichte ERP systemen?

Bij een dienstverlenende organisatie staat de samenwerking tussen mensen en het uitwisselen van informatie binnen een projectteam centraal. Wat omzet en winstgevendheid betreft is de vraag niet ‘Hoe draaien we deze maand?’, maar ‘Redden we het binnen de projectbegroting’. Daarbij is het ook belangrijk om algemene kosten te kunnen doorberekenen in de facturatie. Dat vraagt om een ander type ERP systeem. Elke afzonderlijke zakelijke transactie moet gekoppeld kunnen worden aan een project, rekening en team. Ook moet rapportage over de (personeels)kosten, facturen en statusinformatie per project mogelijk zijn.

Waarom kiezen voor een projectspecifieke ERP oplossing?

Een van de belangrijkste redenen om voor een projectgericht ERP systeem te kiezen, is dat het gedetailleerde informatie genereert op basis van individuele informatiebehoeften. Dat helpt om de efficiëntie en effectiviteit te verbeteren, met tot een hogere klanttevredenheid en lagere kosten als gevolg. Een generieke ERP oplossing kan zonder aanpassingen niet hetzelfde detailleringsniveau bij de rapportage leveren, omdat de informatie uniform is in plaats van projectspecifiek.

Optimale bedrijfsvoering

Professionele dienstverleners als consultancybureaus, architecten- en ingenieursbureaus en marketingbureaus krijgen met een projectgerichte ERP oplossing meer grip op de resources, planning en winstgevendheid. Dat betaalt zich uit op vijf gebieden:

  1. Hogere scoringskansen van marketing en sales.
  2. Optimale planning en inzet van medewerkers.
  3. Betere projectcontrole en maximale winstgevendheid.
  4. Financiële grip en volledig inzicht.
  5. Betere communicatie en samenwerking.