ERP systeem | Uitleg van het begrip | ERPsystemen.nl

ERP systeem

De onderstaande tekst geeft u een korte uitleg over het begrip ERP systeem. Meer informatie over het selectie- en implementatietraject van een ERP systeem leest u in de ERP box.

Een ERP systeem is een zakelijk softwarepakket, ontwikkeld voor organisaties die verschillende processen beheren en deze willen automatiseren. Het ERP systeem kan deze verschillende processen met elkaar verbinden. De processen waar we over praten bestaan bijvoorbeeld uit de financiële administratie, personeelsadministratie en het voorraadbeheer. Doordat deze processen door het ERP systeem met elkaar verbonden kunnen worden, wordt het voor de verschillende afdelingen binnen een bedrijf gemakkelijker om de meest accurate en actuele gegevens inzichtelijk te hebben. Bovendien kunnen de verschillende afdelingen hun activiteiten beter op elkaar afstemmen door de ontwikkelingen binnen de verscheidene processen via het ERP systeem te monitoren.

Inzicht

Door overzicht die het ERP systeem creëert kan de klantenservice of de afdeling verkoop bijvoorbeeld beter in staat zijn om meer service te verlenen door te kijken naar de voorraadstatus van te leveren producten. Een ander voordeel dat processen met elkaar verbonden kunnen worden is dat gegevens slechts één keer in de database ingevoerd dienen te worden. Dit bespaart veel tijd en voorkomt fouten of verschillen in gegevens die worden ingevoerd. Daarnaast kan de data uit het ERP systeem gebruikt worden door het management voor het nemen van beslissingen op het gebied van beleid. De data rondom lopende processen biedt inzicht in hoe deze processen zich ontwikkelen en wat er verbeterd kan worden. Het aanschaffen van een geschikt ERP systeem kan veel voordelen opleveren. Het komt erop neer dan een ERP systeem kan zorgen dat er efficiënter wordt gewerkt en dat afdelingen beter op elkaar afgestemd zijn. Deze voordelen zijn van blijvende aard, waardoor op lange termijn kosten kunnen worden bespaard.

ERP systeem aanschaffen

Er zijn vele verschillende soorten ERP systemen op de markt. Een pakket dat voor het ene bedrijf fantastisch werkt, hoeft voor het andere bedrijf nog niet de beste oplossing te zijn. Ieder bedrijf en daarmee ook de bedrijfsprocessen zijn immers anders. Daarom verschillen ERP systemen in complexiteit, grootte en specialisatie van branches. Bepaalde systemen zijn meer geschikt voor kleine bedrijven, andere pakketten zijn mogelijk efficiënter voor grotere bedrijven. In de praktijk blijkt dat veel kleine bedrijven (MKB) baat hebben bij een standaard ERP systeem, terwijl grotere bedrijven eerder voor een aan het bedrijf aangepaste versie zullen gaan (maatwerk). Dit heeft onder andere te maken met de kosten en de processen binnen een bedrijf. Overigens blijkt de keuze voor maatwerk achteraf gezien vaak geen goede keuze te zijn.

ERP systeem voor uw branche

Daarnaast zijn er nog diverse ERP systemen ontwikkeld voor specifieke bedrijven, branches of bedrijfstakken. Deze systemen zijn vaak nog wel aan te passen naar de speciale voorkeuren van de organisatie, maar houdt bij de standaard registratie al rekening met de processen die binnen het bedrijf plaats vinden. Denk bijvoorbeeld aan een organisatie actief in de zorg of bouw.

Het aanschaffen van een ERP systeem is daarom dan ook niet gemakkelijk. Een uitgebreide oriëntatie op de eigenschappen van de diverse ERP software is dan ook zeer aan te raden. Dit zal helpen bij de implementatie van een geschikt systeem. Bij deze oriëntatie is het verstandig om een projectteam op te stellen van werknemers die veel te maken gaan hebben met het te implementeren ERP systeem. Zij kunnen advies geven of inspraak hebben bij de keuze tussen de verschillende systemen. Ook kunnen zij het gebruiksgemak/functioneren van verschillende ERP systemen testen en kijken of de diverse functies überhaupt van belang zijn voor hun afdeling.