ERP consultant | Uitleg en checklist - ERPsystemen.nl

ERP consultant

Een ERP consultant of ERP adviseur is een specialist op het gebied van de toepassing, selectie of implementatie van ERP software en kan daarover deskundig advies geven. Als uw organisatie de huidige ERP oplossing wil vernieuwen of vervangen, is het raadzaam hierbij een consultant in te schakelen. De complexiteit van ERP projecten is meestal te groot om alle kennis daarover zelf in huis te hebben.

Wat is een ERP consultant?

Het begrip ‘ERP consultant’ is niet beschermd. Hierdoor mag iedereen zich ERP consultant noemen. Dat maakt het voor u lastig om bepalen welke consultant u moet vragen om u te helpen bij uw ERP project. Voor het leveren van zijn of haar specifieke kennis, rekent de consultant een vergoeding. De hoogte hiervan is afhankelijk van het type kennis, ervaring en de marktomstandigheden. Over het algemeen geldt dat consultants duurder worden naarmate hun kennis specialistischer is, hun ervaring groter is en er schaarste bestaat in het aanbod van deze specialisten.

Download de Checklist ICT consultants

Maakt u gebruik van ERP consultants of wilt u daar gebruik van maken? Vraag dan deze checklist aan via ICTwhitepapers.nl zodat u bij de beoordeling van deze adviseur geen aspect over het hoofd ziet.

Onafhankelijkheid

ERP consultants werken onafhankelijk van u, maar wel samen met u aan hetzelfde project. Onder afspraken die u vooraf heeft gemaakt, kunnen zowel u als de consultant de samenwerking op ieder moment verbreken. De onafhankelijkheid van uw organisatie maakt het voor consultants gemakkelijker om te oordelen over en te sturen in kwesties waarover de meningen intern verdeeld zijn. Beslissingen kunnen zo op advies van de ERP consultant gemakkelijker genomen worden.

De onafhankelijkheid in de relatie tussen uw organisatie en de adviseur is een andere onafhankelijkheid dan die van de consultant ten opzichte van producten of leveranciers. Juist de specialistische kennis van een ERP consultant over specifieke oplossingen maakt hem of haar per definitie niet onafhankelijk op dit punt. Realiseert u zich dat, als u een adviseur zoekt in de selectiefase van ERP software. Een ERP consultant met specialistische kennis over de toepassing of implementatie van bijvoorbeeld SAP, Oracle of Microsoft Navision, is een minder objectieve gesprekspartner en adviseur in het selectietraject, dan een ERP consultant die specialistische kennis heeft die gericht is op bedrijfsprocessen. Meer informatie hierover leest u ook in deze gratis media van het ICT informatiecentrum:

  • ERP software selectie (boek)
  • Handboek Softwareselectie (boek)
  • ERP box – complete informatie over ERP selectie

Hoe gaat de consultant te werk?

De invoering van ERP software is ingrijpend en afhankelijk van de omvang van uw organisatie, de huidige oplossing en de functionaliteit van de nieuwe gewenste oplossing. Een ERP consultant is gespecialiseerd in de invoering van deze software en kan er voor zorgen dat de communicatie tijdens en voor de invoering binnen het bedrijf helder is. Een consultant zal uw bedrijf grondig verkennen, spreken met de leidinggevenden, het personeel en anderen betrokkenen. Hij of zij zal zodoende een zo goed mogelijk beeld proberen te krijgen van de wensen en verwachtingen van de invoering van een ERP systeem. Het is belangrijk dat wanneer uw bedrijf zulke ingrijpende veranderingen ondergaat, het personeel weet waar het aan toe is en wat de invoering voor hen gaat betekenen. Een ERP consultant is getraind de overgang van systemen zo soepel mogelijk te laten verlopen.

ERP consultant selecteren

Met een ERP consultant gaat u een intensieve samenwerking aan. Het is daarom goed om een consultant niet alleen te beoordelen op ‘harde’ criteria, maar ook om de kwaliteit van de toekomstige samenwerking in te schatten. Precies zoals u dat ook bij reguliere sollicitaties zou doen. U vindt ERP consultants bij grote en kleine adviesbureaus op ICT gebied, productleveranciers of als zelfstandige. Met name het aantal ERP consultants dat als zzp-er werkt, is de laatste jaren enorm toegenomen. De keuze tussen een ERP consultant bij een adviesbureau (vaak zijn dat detacheringsbedrijven) of een adviseur die zelfstandig werkt, is niet de meest relevante. Belangrijkere criteria voor de keuze van een ERP consultant zijn:

  • Fase in het ERP project waarop zijn of haar kennis zich toespitst (selectie, implementatie, organisatie).
  • Aanwezige expertise en certificeringen.
  • Back up en sparringpartners van de consultant (collega’s, netwerk, samenwerkingen).
  • Referenties (projecten en opdrachtgevers).

Download bovenaan deze pagina de checklist . U kunt uw ERP consultant dan beter selecteren en beoordelen.