Privacystatement

Het ICT informatiecentrum, beheerder van deze website, garandeert een zorgvuldige behandeling van door bezoekers verstrekte gegevens, met het doel deze te beschermen. Wij houden ons hierbij aan de eisen die de Nederlandse en Europese wetgeving (GDPR/AVG) stelt aan de verwerking van persoonsgegevens. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de Servicedesk van het ICT informatiecentrum, telefoon 085 40 10 218.

Gebruik van uw gegevens
Via deze website verstrekt u bedrijfs- en persoonsgegevens voor het aanvragen van informatie in de vorm van boeken, whitepapers, boxen en nieuwsbrieven, het verkrijgen van antwoorden, het geven van een reactie, het aanvragen van advies of contact over andere onderwerpen. Met het verstrekken van deze gegevens en uw akkoord op het gebruik daarvan, geeft u het ICT informatiecentrum toestemming hiervan gebruik te maken voor de afhandeling en nazorg van de betreffende verzoeken. De afhandeling bestaat uit het zo nodig bij u controleren van de aanvraag en de toezending van of het toegang geven tot de gevraagde informatie. Nazorg bestaat uit het u incidenteel op een later moment per e-mail informeren over relevante informatie die aanvullend is op het thema van de informatie betreffende uw eerdere verzoek. U heeft ieder moment het recht om iedere vorm van communicatie van het ICT informatiecentrum die gebruik maakt van uw persoonsgegevens stop te zetten en eerder gegeven toestemming voor gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken.

Inzage en verwijdering
U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die het ICT informatiecentrum van u bewaart. Op uw verzoek worden deze verwijderd uit de bestanden van het ICT informatiecentrum. Het ICT informatiecentrum maakt gebruik van beveiligde omgevingen voor dataopslag, waarvan het beheer wordt uitgevoerd door externe specialisten. Ook zij zijn gebonden aan de wet- en regelgeving omtrent de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens komen, zonder dat u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, nooit ter inzage van derden. In die gevallen dat het voor het uitvoeren van uw verzoek noodzakelijk is uw aanvraag te delen met derden, bent u daarvan vooraf op de hoogte en gaat u daar vooraf mee akkoord. Deze derden zijn verplicht zich op dezelfde wijze te houden aan de wet- en regelgeving omtrent de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Bij vermeend misbruik van uw persoonsgegevens verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk van in kennis te stellen, zodat direct maatregelen getroffen kunnen worden.

Cookies
Voor eigen onderzoek registreert het ICT informatiecentrum algemeen klikgedrag van bezoekers. Individueel klikgedrag wordt niet gemeten en geregistreerd. Met het gemeten klikgedrag wordt de belangstelling voor bepaalde onderdelen van de website gemeten, zodat het informatieaanbod hierop beter kan worden afgestemd. De gegevens worden verzameld met behulp van cookies. Een cookie is een bestand dat via de website op uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek registreert. Wat in cookies wordt opgeslagen, is mede afhankelijk van uw browserinstellingen. Wilt u geen gebruik maken van Google-cookies dan kunt u zich afmelden voor het gebruik hiervan in de Instellingen voor advertenties van Google. Tevens kunt u zich ook afmelden voor cookies van een externe leverancier door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

ICT informatiecentrum
Het ICT informatiecentrum, gevestigd aan de Standerdmolen 10 in Houten, is een zelfstandig informatieplatform en handelsnaam van Themiek marketing en communicatie bv in Houten, ingeschreven onder nummer 30174306 bij de KvK Utrecht. Waar ICT informatiecentrum in deze tekst staat, wordt daarom ook Themiek bedoeld. Het ICT informatiecentrum levert geen betaalde ICT producten of diensten en is daarom volledig onafhankelijk in de verstrekking van informatie over de toepassing, selectie en implementatie van ICT oplossingen.

Het ICT informatiecentrum behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid.