Meer over de box

Extra informatie over de box en uw aanvraag

Lees hier de antwoorden op de belangrijkste vragen over de boxen van het ICT informatiecentrum:

Voor welke thema’s zijn er boxen?
Waarom zou ik een box aanvragen?
Voor wie is de box bedoeld?
In welke fase van ons ICT project kan ik de box aanvragen?
Waaruit bestaat de box?
Wat doet het ICT informatiecentrum met mijn aanvraag?
Waarom worden de boxen al jaren het meest gebruikt?
Waarom is de box gratis?
Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Wat is het ICT informatiecentrum?

Voor welke thema’s zijn er boxen?

U kunt gratis gebruik maken van verschillende boxen over verschillende soorten bedrijfssoftware, zoals ERP, CRM, HRM software, document management (DMS), business intelligence (BI), warehouse management (WMS) of transport management software (TMS). Daarnaast publiceert het ICT informatiecentrum ook miniboxen. U vindt deze op de websites over een specifiek ICT thema of in de sectie over dat thema op de website van het ICT informatiecentrum.

Waarom zou ik een box aanvragen?

Uw organisatie oriënteert zich op nieuwe ERP, HRM, CRM, BI, WMS, TMS of andere bedrijfssoftware. Dan heeft u naast uw huidige aanbieder keuze uit heel veel oplossingen en leveranciers. Hoe vergelijkt u deze met elkaar? Wat zijn de verschillen? Wat pleit voor doorgaan met het huidige systeem of kiezen voor nieuw? Hoe weet u wat het aanbod is, wat de ontwikkelingen zijn en welke oplossing het best past bij uw bedrijfstype, productieproces, toekomstplannen en budget? Wat bepaalt uw keuze voor on premise (de software bij u geïnstalleerd), een cloudoplossing of open source? Hoe komt u tot een longlist, shortlist en finale keuze? Er zijn heel veel vragen.

Vanaf het moment dat u zich gaat oriënteren gaan velen u de antwoorden geven op deze vragen: uw huidige leverancier, andere softwareaanbieders, consultants, selectie-adviseurs, uw eigen medewerkers, aanbieders van selectietools, enz. Zij geven u allemaal verschillende antwoorden. Logisch, want allemaal hebben zij hun eigen belangen. Praktisch niemand kan daarom echt objectief zijn. Terwijl het over uw organisatie, uw portemonnee en de continuïteit van uw bedrijfsprocessen gaat. U ontkomt er dan ook niet aan om zelf de noodzakelijke kennis te hebben over de software en het selectietraject. Die kennis levert iedere box u. Samengesteld uit drie onderdelen, draagt iedere box ertoe bij dat u:

• Betere beslissingen neemt.
• Minder fouten maakt die uw softwareproject negatief beïnvloeden.
• Betere inzichten hebt in het selectieproces en ieders rol daarin.
• Betere kennis hebt van alle valkuilen en succesfactoren.
• Risico’s beter kunt herkennen en vermijden.
• Zich minder afhankelijk maakt van externe specialisten.
• Een betere en kritischere gesprekspartner bent van adviseurs en leveranciers.

Voor wie is de box bedoeld?

Iedere organisatie in Nederland en België die serieus nadenkt over de keuze van een softwareoplossing kan een bijpassende box aanvragen. De gebruikers en beslissers zelf dus, of de interne betrokkenen bij het project. Voor consultants die een organisatie begeleiden bij een concreet ICT project, is de box ook beschikbaar. De box is niet bedoeld voor adviseurs die hun kennis willen bijhouden of voor studiedoeleinden. Als u twijfelt, belt u dan even met de servicedesk van het ICT informatiecentrum (085 40 10 218). Dan heeft u direct antwoord.

In welke fase van ons ICT project kan ik de box aanvragen?

Iedere box is waardevol vanaf het moment dat het management of andere beslissers in uw organisatie besloten hebben zich te oriënteren op een nieuwe softwareoplossing. Of deze er ook echt komt, hoeft nog niet zeker te zijn. Dit is het moment waarop u de eerste informatie inwint bij interne en externe partijen en bronnen. Hoe eerder u weet wie u moet inschakelen, wie u waardevolle kennis kan aandragen en wie u net zo goed kunt overslaan omdat deze toch niet objectief of deskundig is, hoe beter het is. De box helpt u daarbij. Heeft u al definitief software gekozen of zit u vast aan een leverancier, dan is het niet zinvol een box aan te vragen.

Waaruit bestaat de box?

Iedere box biedt u complete informatie in drie onderdelen:

• Online en offline informatie over de betreffende software en de selectie ervan
• Informatie over oplossingen
• ICT nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen

Online en offline informatie
Het ICT informatiecentrum beschikt over een eigen redactie en werkt samen met meer dan 200 kennispartners. Kennispartners zijn specialisten bij adviesbedrijven, kenniscentra en leveranciers. Ook zij zijn nooit allemaal 100% onafhankelijk, maar hun praktische en theoretische kennis zeer waardevol. Het laat u direct vele facetten van de betreffende software en de selectie daarvan zien. De bijdragen van onze kennispartners publiceren wij in boeken, e-boeken, whitepapers, checklists en online documenten. Met de box zijn deze allemaal beschikbaar voor u.

Informatie over oplossingen
Alle theorie, alle tips en adviezen en alle wijze raad die u haalt uit de online en offline informatie krijgen pas echt waarde als u deze kunt projecteren op echte oplossingen. Kennis hierover is afkomstig van meer dan honderd informatiepartners van het ICT informatiecentrum. Met één tot maximaal tien hiervan, die qua kennis passen bij uw project, kunt u na uw aanvraag van de box in contact komen. Meestal leveren zij zelf oplossingen. Ook zij zullen niet altijd objectief zijn en hebben eigen belangen. Maar dit zijn wel de deskundigen die in uw branche actief zijn, uw proces begrijpen en de meest actuele ontwikkelingen kennen. De verbinding die u nu kunt maken tussen theorie en praktijk levert u enorm veel kennis en inzichten op. Die kan u op geen andere manier zo effectief krijgen. Wat u met de praktische kennis en informatie over oplossingen doet, is uiteraard helemaal aan u. We benadrukken dat het ICT informatiecentrum geen enkel belang heeft bij uw eindelijke keuzes van oplossingen of leveranciers. U bepaalt zelf door welke informatiepartner of specialist u zich wel of niet laat informeren.

ICT nieuwsbrief
Hiermee houden wij op de hoogte van nieuwe informatie, nieuws en publicaties over de software die u zoekt. Tweemaal per maand informeert het ICT informatiecentrum via de ICT nieuwsbrief 12.000 ICT beslissers over belangrijke ontwikkelingen, nieuwe websites, boekjes, whitepapers en meer. In een paar minuten leestijd bent u weer bij. En afmelden kan op ieder moment weer.

Wat doet het ICT informatiecentrum met mijn aanvraag?

Wij onderscheiden vier stappen:

Controle
Na ontvangst van uw boxaanvraag verwerken wij deze direct. Vaak nog dezelfde dag nemen wij kort telefonisch contact met u op om uw aanvraag te controleren. Dan weten wij zeker dat u de aanvrager bent en kunnen wij u zo nodig nog om ontbrekende informatie vragen. Kost u nauwelijks tijd, maar is wel belangrijk. Zorg daarom dat u bereikbaar bent!

Akkoord
Per mei 2018 vereist Europese wetgeving (GDPR/AVG) toestemming voor het verwerken en gebruik van uw persoonsgegevens. Wij vragen deze toestemming in een aparte e-mail. Sturen wij u deze, reageer dan zo snel mogelijk. Wij kunnen de volledige boxaanvraag daarna direct afhandelen.

Toegang en toezending
Na uw toestemming voor toegang tot de online informatie. De offline informatie (zoals boekjes) ontvangt u één of twee dagen later per post. Ook het verkrijgen van de informatie over oplossingen wordt dan in gang gezet.

Geïnformeerd blijven
Daarna is het helemaal aan u. Wij houden u via de ICT nieuwsbrief op de hoogte. U gebruikt de informatie wanneer u dat wenst. En als u geen contact meer wil met het ICT informatiecentrum of de informatiepartners, dan stopt u dat eenvoudig. Uiteraard gaan wij zorgvuldig, vertrouwelijk en conform alle wetten en richtlijnen om met uw gegevens.

Waarom worden de boxen al jaren het meest gebruikt?

Er zijn drie redenen aan te geven waarom het aantal gebruikers van de verschillende boxen nog telkens toeneemt:

Origineel
De boxen van het ICT informatiecentrum waren in 2001 de eerste informatiepakketten over bedrijfssoftware en de selectie daarvan. Hoewel anderen, met eigen commerciële bedoelingen, ook informatiepakketten zijn gaan maken, zijn de boxen van het ICT informatiecentrum nog altijd de originele, de meest complete en met de meest onafhankelijke bron.

Volledigheid en relevantie
Inmiddels kunt u overal op internet informatie vinden. Toch vinden gebruikers van ieder soort box dat deze hen nog altijd veel extra’s biedt. Dit is vooral te danken aan het grote aantal kennis- en informatiepartners waarmee het ICT informatiecentrum samenwerkt en het feit dat alle publicaties van het ICT informatiecentrum uniek zijn. Iedere publicatie wordt met een eigen redactie samengesteld. Hierdoor is alle informatie gefilterd, relevant, to-the-point, actueel en van niveau.

Bron
Bijna iedereen die u informatie aanbiedt, heeft commerciële bedoelingen. Zij willen u óf een ICT oplossing verkopen óf een advies leveren. Ook de websites die u online selecties aanbieden, adviseren u oplossingen van partijen die hen daarvoor betalen. Het ICT informatiecentrum staat daar volledig los van: wij leveren geen software en wij spelen geen rol bij de implementatie daarvan. Dat maakt en houdt ons volledig onafhankelijk ten aanzien van uw keuzes. Of u een softwareoplossing kiest en welke, maakt ons niets uit. Ons doel is een goede beslissing. Met deze zuivere rol in uw selectieproces onderscheiden wij ons.

Of u de box die u nu aanvraag ook zo ervaart, weet u snel. De box is gratis en u zit nergens aan vast.

Waarom is de box gratis?

Uiteraard kost het ontwikkelen, bijhouden, produceren en publiceren van alle onderdelen waaruit iedere box bestaat geld. Met uw aanvraag van de box betaalt u daar niet voor. Deze is immers gratis. Daarmee is de drempel laag om van een box gebruik te maken laag, wat selectietrajecten en projecten ten goede komt. De kosten van de boxen worden bekostigd uit de inkomsten die het ICT informatiecentrum genereert uit bijvoorbeeld advertentiemogelijkheden of vermeldingen. Voor u is altijd duidelijk wanneer er een commercieel belang is van externe partijen. Er is nooit onzichtbaar invloed van adverteerders op de informatie die u ontvang of leest.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Gegevens over u worden zorgvuldig opgeslagen in onze database en zijn zonder uw toestemming nooit beschikbaar voor derden. Wilt u dat wij uw gegevens verwijderen, dan gebeurt dat. Als het nodig is dat uw gegevens beschikbaar zijn voor derden, bijvoorbeeld als informatiepartners voor levering van informatie over oplossingen contact met u moet hebben om de samenstelling van de informatie met u af te stemmen, dan weet u dat vooraf en heeft u daar ook expliciet toestemming voor gegeven. Europese regels (GDPR/AVG) verplichten het ICT informatiecentrum die zorgvuldigheid ook. U leest er ook meer over in het privacystatement van het ICT informatiecentrum.

Wat is het ICT informatiecentrum?

Meer dan 200.000 zakelijke ICT (mee)beslissers gebruiken jaarlijks van de websites, boeken, boxen, whitepapers, nieuwsbrieven en andere media van het ICT informatiecentrum. Daarmee zijn wij al sinds 2001 het grootste onafhankelijke en zelfstandige informatieplatform over de selectie van ICT oplossingen en leveranciers. Op geen enkele manier hebben wij een belang van de keuzes die u maakt. Publicaties maken wij in samenwerking met meer dan 200 ICT kennispartners en meer dan honderd informatiepartners. Maandelijks houden wij ICT beslissers met de ICT nieuwsbrief op de hoogte van de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen rondom zakelijke ICT oplossingen en informatie daarover van het ICT informatiecentrum. Alle soorten organisaties maken gebruik van ons informatie.